Aktuellt

Första myndighet live med Säker digital kommunikation

Nu kan Arbetsförmedlingen skicka känslig information på ett säkert och digitalt sätt. Effektivare arbetssätt och tryggare medarbetare är några av nyttorna som produktansvariga Anna Ekegren, kan identifiera i sin verksamhet.

Bild på Anna Ekegren
Anna Ekegren, produktansvarig på Arbetsförmedlingen.

Idag hanteras och skickas mängder av information inom och mellan kommuner, regioner och myndigheter. Det handlar ofta om sekretessklassad information, exempelvis vårdplaner och utdrag ur belastningsregistret. I avsaknad av bättre alternativ används exempelvis fax och brev som kommunikationskanal, vilket är både ineffektivt och osäkert. Med Ineras tjänst Säker digital kommunikation, SDK, kan aktörer utbyta känslig information på ett säkert och effektivt sätt genom en nationell gemensam lösning.   

Först ut hos Arbetsförmedlingen är det främst kundsupporten som kommer att använda sig av Säker digital kommunikation i sitt arbete att hantera frågor som inkommer till supporten från kommuner, regioner eller andra myndigheter, berättar Anna Ekegren.  

Kundsupporten sparar tid

Innan verksamheten anslöts till SDK har kundsupportens samtalstid för varje inkommande fråga varit onödigt långa. Motringningar och telefonköer har gjort att varje fråga tar ungefär 15–30 minuter att besvara.  

Vi ser stora nyttor i vår verksamhet efter implementationen av SDK,framför allt tidsbesparingen hos kundsupporten. Nu ser vi att samtalstiden för frågor har i princip undanröjts och i stället kan tiden läggas på att hjälpa arbetssökande att utvecklas, säger Anna Ekegren.  

Andra nyttor som identifierats efter anslutningen är att handläggarna på kundsupporten upplever trygghet i att lagar och förordningar följs.  

 I stället för att varje handläggare behöver försäkra sig om att frågeställaren har rätt att ta del av informationen, delas nu känslig information på ett säkert och smidigt sätt, vilket i slutändan ger våra kunder ett större förtroende för oss som myndighet, säger Anna Ekegren.  

Avslutningsvis lyfter hon vikten av att involvera flera av organisationens funktioner samtidigt. För aktörer som påbörjat sin anslutningsprocess kan det vara till fördel att blanda in jurister, användare, utvecklare, säkerhetsspecialister med flera. Därtill behöver anslutande organisation göra ett förberedande arbete med att identifiera verksamhetens behov samt införa nya arbetssätt tillsammans med de organisationer man ska dela information med. Detta är något Ineras särskilda införandeprojekt hjälper till med. Genom vägledning, stödjande material och checklistor underlättar Inera för organisationer som vill ansluta till den gemensamma infrastrukturen.  

Till toppen av sidan