Gå till innehåll

Första biverkningsrapporten skickad

Nu har den första biverkningsrapporten inom projektet Biverkningsrapportering skickats från Region Uppsala till Läkemedelsverket. Det betyder ett steg närmare en säkrare och effektivare läkemedelshantering, för både patienter och samhälle.

– Det här ger oss värdefull information för vidare utveckling inom projektet, säger projektledare Madelen Domanjko. 

Projektet Biverkningsrapportering tar fram en nationell tjänst där information om patientens läkemedel och diagnoser hämtas automatiskt från vårdgivarens journalsystem. Tjänsten utvecklas med teknik som använder Ineras nationella infrastruktur, och som hämtar all information, oavsett vårdgivare, från en viss tidsperiod.

– Säg att en patient till exempel har fått hudutslag och klåda, och det kan misstänkas bero på ett läkemedel som patienten har fått. Då kan behandlande läkare använda tjänsten dels som en del av vård och behandling, och analysera situationen utifrån patientens alla sjukdomar och läkemedel, dels för att välja ut relevant data som blir del av en biverkningsrapport som skickas till Läkemedelsverket, förklarar Madelen Domanjko.

På så sätt skapas en mer noggrann kartläggning av de symtom som dyker upp i samband med läkemedelsbehandling. Det är inte säkert att symtomen beror på det aktuella läkemedlet, utan det kan handla om andra läkemedel som patienten haft.

Enklare att rapportera med den nya tjänsten

Rapportering av läkemedelsbiverkningar är en viktig förutsättning för att kunna upptäcka brister i läkemedelshanteringen och öka patientsäkerheten. Målet med pilotverksamheten i Uppsala är att 100 rapporter ska ha skickats innan tjänsten tas i bruk nationellt. Fortsatt kontinuerlig utvärdering av rapporterna kommer att hjälpa projektet att ta fram en tjänst som är så lätt som möjlig att använda.

– Vi hoppas att de som jobbar i vården rapporterar oftare och mer när det blir enklare, så att vi får en mer rättvis bild av hur verkligheten ser ut, säger Madelen Domanjko.

Tjänsten beräknas vara klar för breddinförande i januari 2019.

Läs mer om projektet Biverkningsrapportering

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan