Gå till innehåll

Förändringsledning för digital vård är komplext men möjligt

Det var fullsatt med nästan 250 närvarande när Sofie Zetterström och Fredrik Sargren inledde onsdagens konferens Förändringsledning i framtidens digitaliserade vård. Hur digitaliseringen kan bidra till att lösa välfärdens utmaningar och inte minst nyttan med att använda självservicetjänster som webbtidbok var frågor som lyftes i inledningen.

En Mentometeromröstning bland deltagarna visade att förhoppningarna var höga på konferensen, till exempel att man skulle få inspiration, ta del av lärdomar och fallgropar samt mer konkreta tips.

Britta Wallgren höll därefter en uppskattad inspirationsföreläsning om hur viktigt det är att ha ett tydligt ”varför” för verksamheten samt att arbeta med kulturen för att lyckas med förändringsledning när man inför ett digitalt arbetssätt. Hon påtalade att det är samhällsförändringarna som driver utvecklingen och att patienterna verkligen är redo för förändring. Det gäller för vården att hela tiden ha patienterna och deras behov i fokus.

Regionerna Halland och Jönköpings län har erfarenhet av breddinförande av webbtidboken i 1177 Vårdguiden och har stött på såväl nyttor som utmaningar. Charlotte Tavelin, projektledare, Region Halland och Göran Runesson, vårdcentralschef, Region Jönköpings län förklarade vilka processer som är viktiga för att leda arbetet framåt och tipsade om enkla metoder för att guida användarna till rätt kompetens när de bokar tid.

Under eftermiddagen berättade Daniela Baccarini och Anders Ferrari om utmaningar och insikter kring vidareutvecklingen av webbtidbokningen så att den ska bli mer lättanvänd och tydlig.

Anette Nilsson, projektledare SKL och Dan Eriksson, verksamhetschef vid Ortopedkliniken i Oskarshamn berättade om projektet Patientkontrakt och hur man använder överenskommelser mellan vården och patienten i den kliniska verksamheten. De påpekade att drivkrafter för förändring ofta är helt andra än vad vi tänker oss och behoven som patienter har ofta är andra än vad personal/vård tror eller är det som resurser används till. Dan Erikssons medskick var tydligt; Säkerställ att ledningen verkligen vet vad man vill göra och säkerställ att alla i personalen förstår varför en förändring görs!

Ineras digitala tjänster har olika komplexitet och om den organisation som ska införa dem redan tidigt ställer sig ett antal frågor så kan man bättre förstå hur ett införande ska läggas upp utifrån svaren, menar Christina Kling-Hassler och Eva Lindholm från Inera. De arbetar med en ”närvarande införandemodell” som ska hjälpa landsting, regioner och kommuner att på ett bättre sätt få fram nyttorna vid ett införande av digitala tjänster.

Den personcentrerade vården är det som är viktigt för patienten men det är inte alltid så lätt att få in i den vanliga vården - men det går och det är ledningens ansvar att ge utrymme för, sa Peter Graf, vd Tiohundra under sista passet på Ineras konferens. Han berättade om sin ambition att uppmuntra medarbetarna att pröva nya idéer och arbetssätt och utgå ifrån patienternas och brukarnas situation och behov, i sin verksamhet som omfattar både hälso- och sjukvård och omsorg i samma organisation.

Den röda tråden under dagen var att ledarskap handlar om ständiga förbättringar och att motivera och involvera medarbetare, patienter och brukare, samt att digitalisering måste göras utifrån ett syfte och en värdegrund för att skapa största möjliga nytta.  

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan