Gå till innehåll

Förändrad avgift för Svevac 2019

Från och med januari 2019 kommer Inera att ta ut en avgift av samtliga vårdgivare som nyttjar Svevac. Tjänsten Svevac är ett journalsystem för dokumentation av vaccinationsinformation.

För kommuner och privata vårdgivare kommer avgiften att baseras på antalet användare. För landsting och regioner kommer tjänsten precis som tidigare att finansieras solidariskt. För detaljerad prisinformation, se prislistan.

Vårdgivare som inte vill fortsätta nyttja Svevac efter den 31 december 2018 behöver säga upp sina avtal före den 1 september 2018. 

Vårdgivare som idag saknar avtal men som vill fortsätta nyttja Svevac behöver teckna avtal. Kommuner tecknar ett generellt kundavtal med Inera enligt den nya avtalsmodellen, Kundavtal 2, och kan därefter beställa tjänsten. Privata vårdgivare tecknar kundavtal för Svevac enligt den tidigare avtalsmodellen, Kundavtal 1.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan