Gå till innehåll

Fokus på kommunernas digitala transformation

Nu byggs kompetens på Inera för att kunna stödja kommunerna med de digitala lösningar som ger de bästa förutsättningarna och hjälper verksamheterna att utvecklas.

En pågående dialog med landets kommuner ligger till grund för hur inriktningen ska se ut de närmaste åren när det gäller digitaliseringen. Syftet är att öka tempot genom att återanvända Ineras kompetens och bredda tjänsteutbudet.

Kommunernas största verksamhetsområden är socialtjänsten, vård och omsorg samt skola. Därför är det naturligt att i första hand fokusera på dessa områden. Ineras utarbetade inriktning för stöd till digitalisering i kommuner, innehåller framför allt satsningar på gemensam infrastruktur. Denna utgör en bottenplatta för digitalisering och gör det lättare att utveckla och upphandla tjänster och system. En diskussion kring finansieringsmodeller kommer att föras i början av året, under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

- Det krävs ett stort och omfattande arbete för att på kort tid samla behov från närmare 300 kommuner som alla bedriver mycket breda verksamheter som rymmer allt från skola, omsorg och kultur till hantering av trafik, vatten och avlopp. Det resultat vi nu ser från Ineras analyser och samtal i programråd och olika nätverk inom SKR-koncernen utgör en välkommen och bra grund för att fortsätta arbetet, säger Markus Bylund, vice ordförande för Ineras programråd och strategichef IT och digitalisering i Uppsala län.

Kommunerna är redan stora användare av flera av Ineras tjänster, som Pascal, Nationell patientöversikt, NPÖ, och identifieringstjänst SITHS. Det kommunala uppdraget handlar framför allt om en vidareutveckling av Ineras it-lösningar och teknik. Syftet är att stödja utveckling i till exempel skola och socialtjänst. Det pågår också en förstudie, i den ska man ta reda på om kommunerna skulle kunna använda 1177 Vårdguiden. De områden som är intressanta är socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Inriktningen stöder införandet av de nationella målen i strategierna Utveckling i digital tid, #skolDigiplan och Handlingsplan för Vision e-hälsa 2025. Flera områden från strategierna är del i utvecklingen såsom: arkitektur och säkerhet, informationsförsörjning och digital infrastruktur samt sammanhållen digital service.

Det är inom dessa områden Inera kommer att bidra mest när det gäller digitaliseringen för kommunernas ansvarsområden.

- Den främsta fördelen med NPÖ för Örebro kommun är att sjuksköterskorna smidigt får fram hälsohistoria och diagnoser. Förutom att informationen är aktuell och korrekt innebär åtkomsten till NPÖ en tidsbesparing gånger två. Tidigare fick en sjuksköterska ringa sin kontakt på vårdcentralen för att be om samma information. Hanteringen är papperslös och vi får tillgång till säker information - precis som vi vill ha det, säger Johan Lindskog, systemadministratör i Örebro kommun.

Samarbete kring kommunalt uppdrag

Det kommunala uppdraget att öka digitaliseringen sker i samverkan på olika nivåer med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och SKL Kommentus, och även i kontakt med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, Skolverket, Sambruk och eHälsomyndigheten. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan