Gå till innehåll

Fler tjänster omfattas av den nya kundavtalsmodellen

Kundavtal 2 är Ineras nya kundavtalsmodell och den togs fram under våren 2018. Nu har ytterligare sex tjänster tillförts och det innebär att 21 av Ineras tjänster omfattas av avtalet.

Kundavtal 2 innebär att kunderna tecknar ett enda kundavtal om alla tjänster de kan köpa av Inera. I det fortsatta arbetet med att införa den nya kundavtalsmodellen omfattar avtalet, från och med den 12 december 2018, ytterligare sex tjänster.

Några ändringar är också gjorda i själva avtalet.

Läs mer om ändringar och vad det innebär för dig som kund

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support