Aktuellt

Fler kunder inför den nya autentiseringslösningen

Många kunder har kommit långt i införandet av den nya autentiseringslösningen och Mobilt SITHS. På Inera pågår arbete med att införa den nya lösningen i de nationella tjänsterna.

Det är glädjande att se att många kunder har kommit långt med införandet av den nya autentiseringslösningen och Mobilt SITHS. Inera har infört den nya autentiseringslösningen för många av våra tjänster, bland annat Pascal och Nationell patientöversikt, NPÖ.

Inera fortsätter även sin inventering av nationella tjänster som ligger utanför Inera i syfte att hjälpa dessa tjänster med sitt införande av den nya autentiseringslösningen.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan