Gå till innehåll

E-journaler bättre för patienter än förutspått

Patienter är mer positiva till e-journaler än vad läkarkåren var innan de nätbaserade patientjournalerna infördes. En forskargrupp vid Uppsala universitet har under åren före och efter införandet av e-journalen Journalen i Region Uppland 2012 följt både läkarnas och patienternas upplevelser och erfarenheter.

Analysen visar att läkarnas farhågor inte stämmer överens med patienternas upplevelse. Journalen visade sig vara ett arbetsverktyg för många patienter som anser sig ha stor nytta av tjänsten. Vad det gäller tillgång till journalanteckningar och provsvar anser en stor majoritet av patienterna att de vill få tillgång till dessa så snart som möjligt.

Slutligen visar studien att endast ett fåtal patienter använder e-journalen för att kontrollera om de har fått fel behandling på något sätt, fel diagnos eller att man missat att ta prover som skulle tas. Majoriteten använder istället systemet för att få information om sin sjukdom, för att minnas tidigare läkarbesök eller hitta provsvar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan