Gå till innehåll

Digitalisering på agendan vid regionledningsseminarier

Med fokus på vilken sorts digitala lösningar som bäst stödjer kommuner i sin verksamhetsutveckling deltog Inera vid regionledningsseminarier i både Västerbotten och Värmland i november. Även befintliga lösningar för regionernas hälso- och sjukvård diskuterades.

Den löpande dialogen som Inera har med Sveriges kommuner och den kunskap som byggs ligger till grund för inriktningen i ett samlat erbjudande till kommunerna om stöd till digitalisering som kommer att ställas till landets kommuner i början av nästa år.

Regionledningsmöte i Västerbotten

Temat för mötet i Umeå var nationell och regional samverkan för digitalisering av välfärden. Regionledningsmötet i Västerbotten är regionstyrelsens forum för samverkan mellan regionerna och kommunerna. Den 13 november bjöd regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (s) in en representant från majoriteten och en från oppositionen samt kommunchefen från länets kommuner till Folkets hus i Umeå. Från regionen deltog presidierna i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden samt dess förvaltningschefer.

Mötet inleddes med att Sofie Zetterström, vice vd och avdelningschef för Kommunal digitalisering på Inera, berättade om bolagets verksamhet och det kommande erbjudandet. Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå och ledamot i Ineras styrelse, berättade om kommunens satsning på förändringsledning för digital transformation som en förutsättning för att ta hem nyttoeffekterna av digitalisering. I slutet av mötet hölls en paneldebatt med deltagande från bland andra Nicklas Sandström (m), oppositionsråd i Region Västerbotten och vice ordförande i Ineras styrelse, och Tomas Mörtsell (c), kommunstyrelsens ordförande i Storuman och ledamot i Ineras styrelse.

- Västerbotten har en stark representation i Ineras styrelse, säger Nicklas Sandström. Det betyder att vi har särskilt goda möjligheter till inflytande över utvecklingen på nationell nivå men även vad gäller samverkan mellan regioner och kommuner i vårt län. Tillsammans med Inera kan vi nu även verkligen kan dra nytta av den kraftsamling vi vill göra tillsammans med kommunerna.

Värmlandsrådet i Karlstad

Den 15 november besökte Inera Karlstad för ett möte med Värmlandsrådet, som är ett politiskt samverkansforum för kommunerna och regionen. Värdar för mötet var regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (m), och Peter Söderström (s), kommunstyrelsens ordförande i Arvika. Utöver politiker var även regiondirektören och kommundirektörerna närvarande. Efter en genomgång av Ineras kommande erbjudande till kommunerna följde en workshop där deltagarna diskuterade om de planerade insatserna var relevanta och genomförbara samt hur man såg på de investeringar som kommer att krävas.

- Att träffa både politiker och tjänstemän och lyssna på deras utmaningar och behov är avgörande för att effekterna av Ineras erbjudande ska bidra till en mer effektiv verksamhetsutveckling, säger Linda Benedicto, strateg vid Inera, som deltog vid mötet.

Inera på väg till din kommun

Kommuner och regioner som vill ha besök från Inera är välkomna att kontakta Ineras kundservice. Kontaktuppgifter finns på inera.se.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan