Gå till innehåll

Digital multidisciplinär konferens – effektiv och patientsäker

Multidisciplinära konferenser, där ett antal specialister samlas kring en patient, är ett allt vanligare inslag i vården. Genom att ge bättre stöd för virtuella möten och anpassad journalinformation kan dessa möten verkligen visa vilka vinster ett digitalt arbetssätt i vården för med sig. Det visar Ineras förstudie Stöd för multidisciplinära konferenser.

– Att arbeta digitalt, och ofta över huvudmannagränser, är något som alla strategier och styrdokument efterfrågar, säger Maria Ekendahl, projektledare. Multidisciplinära konferenser är ett exempel där man verkligen kan göra dessa strategier till annat än fina ord.

Projektet har identifierat tre områden, som sammantaget skulle ge ett bättre stöd för att hålla multidisciplinära konferenser. Idag är mötena ofta onödigt tidskrävande och pappersbaserade, med journalinformation som skriv ut och faxas mellan olika deltagare. De tre områdena är: bättre stöd för virtuella möten, anpassad journalinformation samt klara riktlinjer och rutiner ute hos verksamheterna.

– Vi vill varken bygga en rymdraket eller uppfinna hjulet, säger Maria Ekendahl. I stället handlar det om att få många små kugghjul att fungera tillsammans. Tanken är att återanvända teknik och processer som redan finns hos regioner och kommuner, men som behöver utvecklas och anpassas med digital samverkan som uttalat syfte.

Som ett exempel nämns flesta har till exempel utrustning för videokonferens – då är det bättre att anpassa den så att man kan samverka även med andra system.

Förstudien har två beställare: dels det nationella programområdet för sällsynta sjukdomar
på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, dels Regionala cancercentrum i samverkan. Inom båda dessa områden är MDK något som ses som väldigt värdefullt. Men MDK efterfrågas för flera olika områden inom vården, och antalet konferenser ökar hela tiden. Att hålla en MDK ger bättre följsamhet till behandlingsriktlinjer och ökad överlevnad, och många vårdprogram har idag krav på att patienter ska tas upp på minst en MDK.

Digital samverkan

Digital samverkan är något som uppmuntras och förutsätts som en del av flera strukturella förändringar inom offentlig sektor, exempelvis de som sker inom både högspecialiserad vård och nära vård. Alla kompetenser kan och ska inte vara i samma rum samtidigt men behöver ändå vara involverade i diskussioner och rekommendationer för ett effektivt och patientsäkert arbetssätt.

– Dessutom ser vi ser att våra lösningar gynnar alla slags möten, säger Maria Ekendahl. Många områden inom hälso- och sjukvården, och även till exempel socialtjänsten upplever liknande problem när de behöver ha fasta eller mer spontana möten över organisationsgränser.

Digitala patientöversikter med anpassad information är något som ofta efterfrågas inom vården. Här tror förstudien att man kan arbeta vidare med att anpassa Nationell patientöversikt, NPÖ, och liknande klienter inom sammanhållen journalföring. En tidigare kartläggning av de juridiska förutsättningarna visar att det går att dela den information som är relevant – så länge någon deltar i patientens vård är hen behörig att ta del av den.

– Mycket av det vi vill arbeta vidare med har kopplingar till många nationella tjänster och projekt som Inera ansvarar för, som Elektronisk remiss, Nationell patientöversikt, Patientkontrakt och Säker digital kommunikation, säger Maria Ekendahl. Vi tror – återigen – att det är både viktigt och attraktivt för regioner och kommuner att bygga vidare på lösningar de redan investerat i, för att få största möjliga nytta av tjänsterna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan