Aktuellt

Dags för den årliga tillitsdeklarationen i Easy

Den 6 december skickades årets tillitsdeklaration ut till Ansvarig utgivare via Easy. Den ska vara besvarad senast 27 januari 2023.

Ansvarig utgivare loggar in i Easy och besvarar tillitsdeklarationen genom att göra en bedömning av hur väl ert utgivningområde uppfyller kraven i SITHS tillsitsramverk.

Om flera personer i din organisation ska arbeta med tillitsdeklarationen i Easy kan Ansvarig utgivare beställa rollen Sakkunnig för de personerna.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan