Aktuellt

Byte av IP-adress för Personuppgiftstjänstens tekniska miljöer

Den 11 maj klockan 18:00–21:00 kommer Personuppgiftstjänsten att byta teknisk plattform i produktion, vilket medför att även IP-adresser för de olika miljöerna byts ut. I och med detta kan det förekomma vissa driftstörningar.

Som kund kan du påverkas om du använder REST-kontrakt, det vill säga tjänstekontrakt som inte går via Nationella tjänsteplattformen utan direkt mot Personuppgiftstjänsten.

Kunder som har en brandvägg konfigurerad för att endast tillåta trafik till en specifik IP-adress kan behöva skapa en ny regel som tillåter trafik till de nya IP-adresserna.

Har ni redan följt Ineras rekommendation om att öppna för hela IP-spannet 82.136.182.0/24 över internet eller Sjunet (beroende på ert val av trafikmönster) behöver inga åtgärder vidtas. Observera att hela C-klass 82.136.182.x tillhör Inera AB och där ligger idag även andra tjänster som kommer få nya IP-adresser.

De IP-adresser som kommer att ändras för Personuppgiftstjänsten är följande:

Miljö Gammal IP Ny IP
PU Test 82.136.182.1 82.136.182.17
PU Prod 82.136.182.2 82.136.182.28

Observera att för testmiljön skedde IP-adressbytet redan i början av april.
Information om de nya IP-adresserna finns även på sidan Guide till Personuppgiftstjänsten

 

Till toppen av sidan