Gå till innehåll

Byt till TLS version 1.2 för kommunikation över Nationella tjänsteplattformen senast 31 januari 2020

Med de nya anvisningarna för kryptering av transport och lagrad information, gör vi förändringar i hur kommunikation mot Nationella tjänsteplattformen ska ske. Detta innebär att vi kommer att ta bort möjligheterna till att använda TLS, Transport Layer Security, 1.0 och 1.1 eftersom dessa inte längre anses vara säkra krypteringar.

Senast den 31 januari 2020 måste alla anslutna system till Nationella tjänsteplattformen byta till TLS version 1.2 när de kommunicerar med Nationella tjänsteplattformen. Om ni inte klarar av att göra ändringar i något anslutet system, måste ni informera Inera om detta minst 3 månader innan den 31 januari 2020, så att vi kan ta fram en handlingsplan. Se anvisningarna för krypterng >

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan