Gå till innehåll

Bred uppslutning för 1177 Vårdguidens nya roll

Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll för 1177 Vårdguiden i framtiden.

Tidigare i år presenterade Inera en målbild för 1177 Vårdguiden när invånare först vänder sig till vården, det vill säga första linjens vård. Nu har alla Sveriges landsting och regioner har ställt sig bakom målbilden.

Inera arbetar nu med att realisera målbilden med ett antal konkreta projekt  i samarbete med landsting, regioner och andra aktörer samt stöd i förändringsledning.

Den första kontakten – muntlig eller digital - ska leda till egenvårdsråd eller vägledning till rätt vårdnivå och information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan