Aktuellt

Branschforum om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Senaste branschforum som ägde rum 24 mars handlade om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 74 leverantörer och kunder deltog tillsammans med Inera och diskuterade möjligheter och utmaningar kopplade till lagstiftningen.

Branschforum äger rum en gång per kvartal och riktar sig främst till it-leverantörer, men även andra aktörer är välkomna att delta. Mötesformen är behovsdriven vilket innebär att deltagarna får vara med och påverka både vilka ämnen som tas upp och hur ofta det ska äga rum. Syftet är dels att Inera informerar om pågående initiativ, tjänster och utveckling, dels att föra en dialog och fånga upp nya behov från branschen.

Senaste branschforum handlade om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre samt för invånare med funktionsnedsättning. Lagen är frivillig och därför behövs någon form av samsyn och överenskommelser för hur den kan tillämpas i praktiken. Inera har startat en utredning om detta, vilket också togs upp på branschforum.

Det blev många intressanta diskussioner kring nyttor och utmaningar kopplat till lagstiftningen. Att kunna dela den här typen av information, kommuner och regioner emellan, bidrar till en säkrare vård och omsorg, bättre helhetssyn och effektiv samverkan. För att komma dit behövs kunskap och förståelse för hur lagen ska tillämpas i praktiken, säger Sara Widman Börjesson, kundansvarig på Inera.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan