Gå till innehåll

Avvecklingen av äldre tjänstekontrakt för Säkerhetstjänster skjuts upp till 1 juni 2020

Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att vi lanserat nya versioner av tjänstekontrakten för Säkerhetstjänsterna Spärr, Samtycke och Logg. Med anledning av detta kommer äldre versioner av tjänstekontrakt att avvecklas och supporten för dessa att tas bort.

Planen var från början att de gamla tjänstekontrakten skulle avvecklas från och med den 31 december 2019, men vi har nu skjutit upp avvecklingen till den 1 juni 2020 - supporten tas också bort den 1 juni.

Vad gäller de lokala Säkerhetstjänsterna Spärr, Samtycke och Logg, kommer det från den 1 juni 2020 endast att finnas support för version 2.17 och senare.

Nedanstående versioner av tjänstekontrakten har varit under avveckling en längre tid och kommer nu att avvecklas den 1 juni 2020.

Dessa versioner avvecklas:

  • Spärr (ehr:blocking) version 2 och 3
  • Logg (ehr:log) version 1
  • Samtycke (ehr:patientconsent) version 1

För nyutveckling, support och buggrättningar hänvisar vi till senare versioner av tjänstekontrakten inom domänerna informationsecurity:authorization:blocking, informationsecurity:auditing:log respektive informationsecurity:authorization:consent. Se avsnitt 5.2 i Guide till Säkerhetstjänsterna, för detaljer och information om de nya versionerna.

Om ni använder nationella Säkerhetstjänster

Har din organisation e-tjänster eller system som konsumerar de äldre tjänstekontrakten nationellt, behöver systemen förberedas och ansluta till de senare versionerna av dessa tjänstekontrakt innan den 1 juni 2020. Ni ansluter till tjänstekontrakten i Nationella tjänsteplattformen via Beställningsstödet som du hittar på denna sida 

Om ni använder lokala Säkerhetstjänster

Om din organisation använder lokala Säkerhetstjänster (spärr, samtycke eller logg) påverkas ni på detta sätt:

  1. Det blir i praktiken tvingande med en uppgradering till Säkerhetstjänster version 2.17 för att ni ska kunna bibehållen funktionalitet av spärrsynkronisering, se RIVTA Kompabilitetslista samt FAQ.

  2. Lokala Säkerhetstjänster har traditionellt använt HSA:s äldre gränssnitt kallat HSA-WS. Detta gränssnitt är dock under avveckling och nya anslutningar tillåts endast i undantagsfall. Som ny anslutning räknas även en befintlig installation som byter certifikat. Därför behöver ni göra en övergång till det nyare gränssnittet HSA-TK, se under 2.17 Release Notes för mer information.

  3. För er som använder Ineras Personuppgiftstjänst för uppslag av personuppgifter är lokala Säkerhetstjänster 2.17 endast kompatibel med version 3 i domänen strategicresourcemanagement:persons:person via Nationella tjänsteplattformen.

  4. Använder ni endast lokal autentiseringstjänst med lokal Katalogtjänst HSA, påverkas inte anslutningen.

Om du saknar SITHS-kort och inloggning i Beställningsstödet, ta gärna hjälp av http://integrationer.tjansteplattform.se/ för aktuell status.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan