Gå till innehåll

Ändringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster

Inera gör löpande förbättringar i sina avtal så att avtalen alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten.

Vissa justeringar har gjorts i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, i avtalsdokumenten ”Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor”, ”Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstespecifika villkor” och ”Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor”.

Här kan kunden ta del av ändringar inom ramen för Kundavtal 2 - Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support