Gå till innehåll

Nyheter i E-blankettjänsten

Nu finns ändringar i formulär och blanketter under rubrikerna Bygga och bo, Miljö och hälsa och Tjänstedirektivet – blanketter på svenska/engelska.

Påminnelse om avvecklingen av E-blankettjänsten

Som vi tidigare informerat om i vårt nyhetsbrev för E-blankettjänsten har Inera beslutat att avveckla E-blankettjänsten 31 december i år. Under hösten går vi ut med mer information om hur avvecklingen ska ske. Från 1 juli sker inga uppdateringar i tjänsten förutom eventuella ändringar som rör byte av logotype och kontaktuppgifter.

Det sker ingen abonnemangsfakturering under hösten.

Bygga och bo

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Valet för Förvärv av explosiva varor är ändrat till Användning av explosiva varor.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Miljö och hälsa

Ansökan om godkännande för förevisning av djur

Ändring av informationstext gällande djurskyddsförordningen. Ny förordning fr o m 1 april.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

 

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Tillägg av lagrum.

 

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Ändring under rubriken Uppfylls skyddsavstånden enligt Normbrunn -16?

Ny text: Enligt Normbrunn -16 rekommenderas:

 

Ansökan om tillstånd avseende hund

Ändring av informationstext gällande djurskyddslagen. Ny lag fr o m 1 april.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

 

Ansökan om tillstånd avseende häst

Ändring av informationstext gällande djurskyddslagen. Ny lag fr o m 1 april.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

 

Ansökan om tillstånd avseende katt

Ändring av informationstext gällande djurskyddslagen. Ny lag fr o m 1 april.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

 

Ansökan om tillstånd avseende sällskapsdjur (utom hund och katt)

Ändring av informationstext gällande djurskyddslagen. Ny lag fr o m 1 april.

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Tjänstedirektivet – blanketter på svenska/engelska

Genomgång av alla blanketter och ändring av information om personuppgiftshantering.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment

Ändring under Typ av hygienisk behandling.

Medicinsk fotvård ändrad till fotvård.

 

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor/Application for permit for explosive products

Tillägg av uppgift om byte av föreståndare.

Ändring under Typ av riskgrupp och samhanteringsgrupp.

Krutstubin ändrat till Powder fuse.

Ändring under Förrådets konstruktion.

Ändring i informationstexten för olika förrådstyper.

 

Ansökan om bygglov/Application for building permit

Ändring under Ärende.

Tillägg av uppgift om Ändring av marknivå.

Tillägg av uppgift om Utvändig ändring.

Ändring under Byggnad.

Tillägg av uppgift om mur, plank och brygga.

Ändring av uppgift om kontrollansvarig.

Ändring under uppgift om rivning eller annan användning.

Textfält för beskrivning av vad som ska åtgärdas.

Tillägg av uppgift om kommunikation via e-post eller sms.

 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages

Ändring under Serveringslokaler.

Tillägg av serveringsytor i lokalen inklusive uteservering.

Ändring under Serveringens omfattning.

Tillägg av serveringsformer.

Tillägg av bilagor.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan