Gå till innehåll

Nya och ändrade formulär

Förändringar i Bygga och bo, Miljö och hälsa, Näringsliv och arbete, Omsorg och stöd samt Trafik och infrastruktur.

Bygga och bo

Ändrade formulär

 • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Ändring och tillägg under bilagor:

Klassningsplan enligt MSBFS 2016:3

Riskutredning enligt MSBFS 2016:3. Kraven på riskutredningens omfattning varierar beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet

 • Ansökan om tillstånd för sotning

Tillägg av rader för ytterligare rengöringsobjekt

Tillägg av bilaga för kompetens om sotning

Miljö och hälsa

Ändrat formulär

 • Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Tillägg av uppgift om mängd köldmedium, CO2 – ekvivalenter i ton.

Näringsliv och arbete

Ändrade formulär

Vi slår samman formulären för

 • Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Omsorg och stöd

Nya formulär

 • Samråd avseende placering i familjehem
 • Beräkningsunderlag barn och ungdom

Ändrade formulär

 • Avtal med familjehem för barn och ungdom

Under rubriken Beträffande ekonomiska förhållanden ska följande gälla:

Ändrat till 1. Arvode följer löneutvecklingen inom vårdyrken.

 • Avtal med familjehem för vuxna

Under rubriken Beträffande ekonomiska förhållanden ska följande gälla:

Ändrat till 1. Arvode följer löneutvecklingen inom vårdyrken.

 • Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU

Tillägg av beslutsdatum.

 

Trafik och infrastruktur

Ändrat formulär

 • Ansökan om dispens för tung transport

Ändringar av uppgifter för Trafikverkets regionkontor.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support