Gå till innehåll

Nya och ändrade formulär

Förändringar i Bygga och bo, Miljö och hälsa, Näringsliv och arbete, Omsorg och stöd samt Trafik och infrastruktur.

Bygga och bo

Ändrade formulär

 • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Ändring och tillägg under bilagor:

Klassningsplan enligt MSBFS 2016:3

Riskutredning enligt MSBFS 2016:3. Kraven på riskutredningens omfattning varierar beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet

 • Ansökan om tillstånd för sotning

Tillägg av rader för ytterligare rengöringsobjekt

Tillägg av bilaga för kompetens om sotning

Miljö och hälsa

Ändrat formulär

 • Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Tillägg av uppgift om mängd köldmedium, CO2 – ekvivalenter i ton.

Näringsliv och arbete

Ändrade formulär

Vi slår samman formulären för

 • Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Omsorg och stöd

Nya formulär

 • Samråd avseende placering i familjehem
 • Beräkningsunderlag barn och ungdom

Ändrade formulär

 • Avtal med familjehem för barn och ungdom

Under rubriken Beträffande ekonomiska förhållanden ska följande gälla:

Ändrat till 1. Arvode följer löneutvecklingen inom vårdyrken.

 • Avtal med familjehem för vuxna

Under rubriken Beträffande ekonomiska förhållanden ska följande gälla:

Ändrat till 1. Arvode följer löneutvecklingen inom vårdyrken.

 • Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU

Tillägg av beslutsdatum.

 

Trafik och infrastruktur

Ändrat formulär

 • Ansökan om dispens för tung transport

Ändringar av uppgifter för Trafikverkets regionkontor.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan