Gå till innehåll

Almedalen 2018

Tisdag 3 juli höll Inera en heldag om digitalisering i Almedalen. Dagen startade med ett fullsatt frukostseminarium och fortsatte med många medverkande och stort engageman. Nu kan du se filmer från alla programpunkterna.

Södra kyrkogatan 11, Ineras lokal i Visby.
Södra kyrkogatan 11, Ineras lokal i Visby

Johan Assarsson, Ineras vd, om Amedalen 2018

Intervju med Johan Assarsson, om förväntningar på digitaliseringen, e-hälsovision 2025 och vad som hänt de senaste åren.

Filmer från programmet

Vård i förändring med digitalisering som drivkraft

Samhällsförändring med digitalisering ger invånarna nya möjligheter att välja, driva och konsumera sin vård. Digitaliseringen med den snabba medicintekniska utvecklingen ger både vårdgivare och invånare nya möjligheter till samverkan med nya arbetssätt. Är vården mogen att anta utmaningen?

Vård i förändring med digitalisering som drivkraft

 

Effektiv vård med nya patientströmmar – vilka krav ställer det på digitaliseringen?

Flera utredningar pekar på behovet av omstrukturering av vården. Vi måste flytta sjukhusvård till öppenvård, i högre grad inkludera patienten i sin egen vård och att den avancerade vården behöver koncentreras till färre utbudspunkter. Vilka nya krav ställs på digitala stöd för denna utveckling?

Effektiv vård med nya patientströmmar – vilka krav ställer det på digitaliseringen?

 

När kommer en modern lagstiftning som stödjer den digitaliserade vården?

Sveriges nya vision säger att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. För att nå visionen har tre fokusområden pekats ut: standarder, enhetlig begreppsanvändning samt lagar och regler. Hur går det egentligen, kommer det någon ny lagstiftning?

När kommer en modern lagstiftning som stödjer den digitaliserade vården?

 

Hur fyller vi glappet mellan standarder och regelverk och vision 2025?

Regeringen och SKL har fastställt en ny vision som innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. En ambitiös organisation har formats av stat, myndigheter och huvudmän. Men hur ska vi få verkstad av visionen?

Hur fyller vi glappet mellan standarder och regelverk och vision 2025?

 

Robotar i socialtjänsten och AI i skolan – hur ska kommunerna digitaliseras?

Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället och har potential att både effektivisera verksamheter, förbättra säkerheten, höja kvaliteten och stärka nyttan. Landsting och regioner har i många år samverkat kring e-hälsoutveckling, och nu kommer även kommunerna med – men hur?

Robotar i socialtjänsten och AI i skolan – hur ska kommunerna digitaliseras?

 

Digitalisering på den politiska agendan

Sjukvård, skola och välfärd är några av väljarnas viktigaste frågor i valet. Men den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att göra det svårt att upprätthålla samma standard i framtiden, om vi inte ställer om och satsar på digitalisering. Hur tar de politiska partierna sig an denna utmaning?

Digitalisering på den politiska agendan

 

Kan automatisering lösa bemanningskrisen i första linjens vård?

Sjukvårdsrådgivning på telefon via numret 1177 är utbyggd i hela landet sedan länge, men landsting och regioner har svårt att klara tillgänglighetsmålen. Anledningen är främst svårigheter att rekrytera personal. Kan automatisering och AI bidra till effektiviserade processer och kortade väntetider?

Kan automatisering lösa bemanningskrisen i första linjens vård?

 

Framtida vårdinformationsmiljöer – vad händer?

Landsting och Regioner är djupt engagerade i anskaffning och införande av nya vårdinformationsstöd. Införandet skall vara klart 2022. Vad är status nu? Nya aktörer etablerar sig snabbt och erbjuder e-tjänster direkt till invånarna. Får vi ihop helheten? Var ligger de största utmaningarna?

Framtida vårdinformationsmiljöer – vad händer?

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan