Gå till innehåll

Allvarliga konsekvenser för er som inte har anpassat till SITHS e-id senast den 5 maj 2020

Som ni vet, och som vi informerat om flera gånger tidigare, måste alla lokala tjänster, verksamhetssystem och IdP:er som använder SITHS, vara anpassade till SITHS e-id Root CA v2 innan ni kan börja använda SITHS e-id.

Om din organisation ännu inte genomfört samtliga anpassningar, måste ni säkerställa att detta genomförs så snart som möjligt, absolut senaste den 5 maj 2020. Vid detta datum upphör möjligheten att ge ut ”gamla SITHS-kort” och ni kan endast ge ut SITHS e-id kort med tillitsnivå 3 (LoA3).

Observera att det framöver kommer att finnas tjänster som kräver LoA3 för att en användare ska kunna logga in. Det betyder att personer som inte uppgraderat sitt SITHS-kort, eller fått ett nytt SITHS e-id kort utfärdat till sig, inte kommer att kunna nå dessa tjänster.

Sedan januari 2020 är i stort sett alla Ineras nationella tjänster anpassade till SITHS e-id. Därmed finns det ingen anledning att vänta med lokala anpassningar tills Ineras tjänster är klara. Notera att det, som läget är nu, även går att nå dessa tjänster med de ”gamla SITHS-certifikaten”. Här kan du se aktuell status för Ineras nationella tjänster >

Till er som anpassat er till SITHS e-id

Ni som har gjort förberedelserna enligt checklistan för införandet av SITHS e-id - och dessutom kommit igång med utgivning av nya SITHS e-id – rekommenderar vi att ni säkerställer att alla som bör distansuppgradera sina gamla SITHS-kort är klara med detta i god tid innan den 15 juni 2020 (sista är dag för att kunna distansuppgradera sitt kort). Det går snabbare och är billigare att distansuppgradera ett gammal kort, än att utfärda ett nytt kort.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan