Gå till innehåll

Hur söker vårdens personal sin information?

Hur söker hälso- och sjukvårdspersonal den information de behöver? Hur använder de e-resurser och bibliotekens service? Vilka faktorer påverkar användningen? Finns det skillnader mellan olika användargrupper?

En omfattande enkätundersökning - Vägen till vetenskapen  - genomfördes under oktober och november 2018 bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Bakom undersökningen stod Sveriges sjukhusbibliotek och Eira, samarbetsorganet för Sveriges bibliotek inom regioner. 

Resultaten av undersökningen, som bygger på nästan 2 200 svar, visar att stöd från ett bibliotek är efterfrågat bland hälso- och sjukvårdspersonalen men också att kännedomen om de e-resurser och det stöd som biblioteken tillhandahåller behöver ökas. Undersökningen understryker ett behov av marknadsföring av sjukhusbiblioteken och medicinska bibliotekariers kompetens och pekar belyser vikten av jämlik tillgång till service mellan Sveriges regioner.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan