Gå till innehåll

AI kan spela viktig roll i första linjens vård i framtiden

Pressmeddelande: Med rätt förutsättningar kan artificiell intelligens och automatisering spela en viktig roll i första linjens vård. Inera, ett offentligägt bolag som utvecklar digitala lösningar för landsting, regioner och kommuner, presenterar två rapporter och anordnar seminarier i Almedalen 3 juli om digitalisering, automatisering och AI i offentlig sektor.

1177 Vårdguiden har som helhet en mycket hög kännedom och ett högt förtroende. Varje månad har 1177.se ca åtta miljoner besök och telefonrådgivningen besvarar runt 450 000 samtal. Antalet inloggningar för att exempelvis boka tid eller läsa sin journal ökar snabbt.

För att kunna fortsätta att vara en viktig aktör i det digitala vårdlandskapet behöver 1177 Vårdguiden vidareutvecklas. Med ett automatiserat verktyg kan invånaren sköta flera av faserna själv, från att bedöma sina egna symtom till att få ett digitalt vårdmöte. Först i sista fasen kommer ett fysiskt vårdmöte, om det visar sig behövas.

Invånaren får fler verktyg för att sköta sin egen och närståendes vård, och fler möjligheter till digitala vårdmöten som hänger ihop med hela vårdkedjan. Det finns stora möjligheter att öka graden av automatisering inom sjukvårdsrådgivning och effektivisera verksamheten med stöd av sk chattbotar och artificiell intelligens.

Rapporterna visar både på behovet av ny infrastruktur och standarder, så att informationen kan följa med patienten oavsett hur hen navigerar i vårdprocessen och oavsett vilken utförare hen väljer.

- Målbilden för första linjens vård är digitalt när det går och fysiskt om det behövs. Egenvård och självservice via digitala vårdkontakter kommer att bli en allt viktigare del av hälso- och sjukvården. Det skapar dessutom möjligheter för patienter att bli mer delaktiga i sin vård och ta ett större ansvar för sin egen hälsa, samtidigt som vården blir mer tillgänglig och flexibel, säger Sofie Zetterström, vice vd på Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan