Gå till innehåll

Ändringsstopp i Tjänsteplattformens produktionsmiljö 9 juni – 14 augusti

Under perioden 9 juni-14 augusti har Inera förändringsstopp, vilket påverkar Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö. Detta innebär att det inte går att göra några nya anslutningar till produktionsmiljön under denna period. När det gäller testmiljöer (SIT och QA) kommer anslutningar att genomföras om de inte kräver förstudiegranskning. Inga granskningar av förstudier kommer nämligen att göras under sommarveckorna 29-32.