Gå till innehåll

Release 18 maj

Torsdagen 18 maj kommer en ny release av Svevac. Förbättringar och korrigeringar har skett.

Release Svevac 18 maj 2017

Uppgradering av Svevacs produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas vara klar senast kl. 22.00.

Förbättringar:

 • sekretessmarkering – automatisk slagning mot folkbokföringen
 • utloggning vid inaktivitet – inloggningssidan visas
 • hälsodeklaration
  • fullt frisk=ja, endast giltigt om nej är ifyllt på alla sjukdomar/allergier/mediciner
  • fullt frisk=nej, endast giltigt om ja är ifyllt på minst en sjukdom/allergi/medicin
 • tydliggöra svar och kommentar vid visning av hälsodeklaration

Korrigeringar:

 • värden från hälsodeklaration som markerats som ”Ja” – visas nu tydligare i fliken ”Ordinera vaccinationsplan” 
 • gränssnittstexter/ledtexter i Svevacs webbgränssnitt ska inte längre försvinna
 • reaktionerna i vaccinationsjournalen visas nu alltid i rätt ordning
 • vaccinationsjournal presenterar nu ordinationer korrekt för medarbetare utan medarbetaruppdrag
 • vaccinationsjournal presenterar nu spärrad ordination korrekt
 • presentationer har förbättrats i Svevacs webbgränssnitt i vyerna
  • Statistik-Rapporterade händelser
  • Registrera-Ny ordination

Länk till releaseinformation nedan.