Gå till innehåll

Biverkningsöversikten Bikt kan få Guldpillret

Som en del av Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, finns biverkningsöversikten Bikt. Den gör det möjligt att sammanställa biverkningar från olika läkemedel på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. Nu tävlar Bikt om Guldpillret, ett pris som delas ut till initiativ som minskar läkemedelsskador och ökar patientsäkerheten.

Skador orsakade av läkemedel är ett stort problem i vården. De orsakar mycket lidande och kostar enorma summor. Det finns studier som visar att var tredje patient på medicinakuten läggs in på grund av läkemedelsproblem, och att den årliga kostnaden för samhället handlar om miljardbelopp.

Alla läkemedel som gör nytta har också oönskade effekter, biverkningar. När ett läkemedel skrivs ut måste biverkningarna vägas mot nyttan. Det här är inte alldeles enkelt. Särskilt svårt blir det när det gäller patienter som har många läkemedel, vilket inte är ovanligt bland äldre personer. 

– Det finns flera fall som medierna uppmärksammat, där patienter har fått läkemedel efter läkemedel mot besvär som egentligen är biverkningar, och bara orsakat nya biverkningar, berättar Birgit Eiermann som är tjänsteansvarig på Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, och farmacie doktor.

När en läkare ska undersöka om en patients besvär är orsakade av läkemedel måste hen öppna och läsa i den så kallade produktresumén. Har en patient då fem eller tio olika läkemedel, måste fem eller tio produktresuméer öppnas och läsas samtidigt. 

Säkrare vård med Bikt

Genom verktyget Bikt sammanställs i stället läkemedlens biverkningar på ett enkelt sätt.

Bikt levereras av Sil. Alla landsting och regioner har tillgång till Sil och kan beställa Bikt via sina journalsystem. Genom Ineras tjänst Pascal är Bikt också lättåtkomlig för sjuksköterskor i hemsjukvård och på äldreboenden.

 – Om en sjuksköterska på ett äldreboende märker att en patient har till exempel yrsel kan hon – eller han – snabbt titta i biverkningsöversikten för att kolla om besväret hänger ihop med patientens läkemedel, förklarar Birgit Eiermann. 

På så sätt kan man undvika nya onödiga förskrivningar och istället ändra medicineringen för att slippa besvär. 

Bildtext: Så här ser Bikt ut i tjänsten Pascal. När man söker på ett visst besvär lyses ordet upp på de ställen där det förekommer.

Överväldigande positiv respons från användare

Sedan Bikt började användas för två år sedan har den fått allt mer innehåll, och omfattar nu 75 procent av alla läkemedel som är godkända i Sverige. Det innebär att den har blivit mycket användbar, och Birgit Eiermanns förhoppning är att det ska nå ut till all vårdpersonal i både landsting och kommuner. Den respons man hittills fått från användarna av Pascal är överväldigande positiv: 

 – På förra årets Pascaldagar gjorde sjuksköterskorna vågen för Bikt. Många har uttryckt att det är en av de bästa funktioner som finns i Pascal. 

Med lite utveckling skulle Bikt också kunna vara åtkomlig för patienterna själva och deras närstående, och för personal på apotek, som varje dag pratar med patienter om deras läkemedel. 

Sil har tagit fram Bikt i samarbete med stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics, SIDI. Organisationerna har nominerat Bikt till Guldpillret, som delas ut av Dagens Medicin till initiativ som minskar läkemedelsskador och ökar patientsäkerheten. Den 25 oktober får vi veta vem som har vunnit årets pris. Inera håller tummarna.

Mer om Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil

Mer om Pascal

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support