Gå till innehåll

Den 1 november sänks åldersgränsen i e-tjänsten Journalen från 18 år till 16 år

Under 2017 kommer alla landets landsting och regioner att ha infört e-tjänsten Journalen, för att låta patienter och invånare läsa sin egen journal. Hittills har åldersgränsen för att kunna logga in varit 18 år, men från den 1 november kommer man att komma åt tjänsten redan från 16 års ålder, om man har en e-legitimation.

Ålderssänkningen är det första steget i processen att införa det nya ramverket för journalen via nätet, som beslutades av Ineras styrelse den 22 september 2016. Nu har nästan alla landsting och regioner fastställt ramverket i sin tur. Målbilden är tydlig, alla invånare från 16 år ska ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Det nya ramverket har tagits fram av Inera tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Datainspektionen har tidigare bedömt att barn från ungefär 15 år själva kan råda över frågor om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling. Praxis i stora delar av hälso- och sjukvården utgår också ifrån att unga från ungefär 13–15 års ålder kan hantera sina egna ärenden och kan behöva få sin integritet skyddad. Därför har åldersgränsen nu satts vid 16 år, men för 13–15-åringar kan fortfarande varken vårdnadshavaren eller ungdomen själv komma åt journalerna med automatik. Det finns dock möjligheter för vårdgivaren att efter en mognadsbedömning låta även den gruppen få tillgång till sin journal, alternativt att ge vårdnadshavaren en förlängd tillgång till barnets journal.

Forskning och utvärderingar visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Med den nya åldersgränsen får ytterligare en grupp möjlighet att ta del av den nytta som journalen via nätet ger.

För frågor:

Sofie Zetterström, vice vd Inera, 070-315 71 67

Mia Pettersson, enhetschef och ansvarig för e-tjänsten Journalen på Inera, 08-452 73 25

 

Fakta om Journalen

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånare att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Tjänsten är en del av 1177 Vårdguiden och finns just nu i 19 landsting och regioner.

Läs mer om Journalen

Nationellt ramverk för Journalen

1177 Vårdguidens e-tjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support