Gå till innehåll

Inte lagligt ge anhöriga tillgång till e-tjänsten Journalen

Högsta förvaltningsdomstolens utslag går på Datainspektionens linje och stjälper kammarrättens dom. Ombudsfunktionen som finns i e-tjänsten Journalen strider mot patientdatalagen, enligt domstolen.

Med ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen kan en patient ge anhöriga rätt att helt eller delvis ta del av sin Journal. Meningen är att det ska vara en hjälp för att på så sätt kunna vara delaktiga i den anhöriges vård följa prover, anteckningar, remisstatus och annan information.

- Vi förbereder nu för att ta bort funktionen i e-tjänsten Journalen till våren 2018, säger Sofie Zetterström, vice vd Inera.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att huvudprincipen enligt patientdatalagen är att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst till information. Vårdnadshavares rätt att ta del av barns journal upp till 13 års ålder förändras inte.

Det är landstinget i Uppsala län, som har överklagat till kammarrätten, men funktionen finns hos alla landsting och regioner.

Läs mer om e-tjänsten Journalen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support