Gå till innehåll

Uppskattad Erfarenhetsutbytesdag

Infektionsverktygets erfarenhetsutbytesdag ägde rum den 22 mars i Stockholm. Lokalen var fullsatt med cirka 60 deltagare. Under dagens program fick deltagarna höra allt från en blandning av verksamhetserfarenheter till mer renodlade informationspass.

I utvärderingen som genomfördes efter erfarenhetsutbytesdagen svarade hela 94 procent att de tyckte att dagen var ”Mycket bra” eller ”Bra”. I utvärderingen fick vi också många förslag på ämnen och synpunkter på vad framtida möten kan innehålla och hur de kan utformas. Det kommer vi att ta med oss i planeringen för nästa år. Tack alla för fint engagemang!