Gå till innehåll

Träffar med lokala förvaltningar

Nu i maj kommer vi från den nationella förvaltningen av Infektionsverktyget att dra igång uppstartsmöten med lokala förvaltningar. Vi har skickat en inbjudan till respektive förvaltnings huvudkontaktperson.

Syftet med mötena är att effektivisera och stärka lokala förvaltningarnas roll i Infektionsverktygets förvaltning, samt att förbättra samarbetet mellan nationell och lokal förvaltning.

Det är frivilligt att delta i uppstartsmötet, och det finns några som har valt att inte vara med. Vi från den nationella förvaltningen hoppas dock att så många landsting och regioner som kan vill vara med, och vi ser mycket framemot träffarna och hoppas på ett ömsesidigt och givande samarbete.

Så har vi delat upp uppstartsmötena

De lokala förvaltningarna är indelade efter vilket journalsystem/läkemedelsmodul de har.

Grupp Cosmic består av:

 • Jämtland Härjedalen
 • Jönköping, Kalmar
 • Kronoberg, Capio (St Göran)
 • Uppsala, Värmland
 • Västmanland
 • Östergötland

Grupp NCS och VAS består av:

 • Blekinge
 • Sörmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Halland,
 • Norrbotten
 • Örebro

Grupp Melior och TakeCare består av:

 • Gävleborg
 • Skåne
 • Västra Götaland
 • Dalarna
 • Gotland
 • Stockholm