Gå till innehåll

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lanserar nu en webbplats för vision e-hälsa 2025 där det går att följa arbetet.

För att nå visionen finns en gemensam organisation kring samverkan. Samverkansorganisationen består både av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting.

I samband med lanseringen hölls ett frukostseminarie där bland annat Sofie Zetterström, Inera, deltog. Följ konferensen i efterhand via webbsändningen.

Syftet med visionen är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Webbplats Vision e-hälsa 2025

Program: Frukostseminarie 19 oktober om vision e-hälsa 2025

Film: Frukostseminariet 19 oktober om vision e-hälsa 2015

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support