Gå till innehåll

Vad behöver kommunerna för att öka tempot inom digitaliseringen?

Nu har Inera även kommuner som ägare. Kommunpolitikerna i Ineras styrelse diskuterade framtidsfrågor och möjligheterna med det utvidgade uppdraget.

Peter Danielsson, ledamot i Ineras styrelse, (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad/Inera och Anders Teljebäck, ledamot i Ineras styrelse, (S), kommunalråd Västerås stad/Inera
Peter Danielsson, ledamot i Ineras styrelse, (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad/Inera och Anders Teljebäck, ledamot i Ineras styrelse, (S), kommunalråd Västerås stad/Inera
Foto: Inera
Tomas Mörtsell, ledamot i Ineras styrelse, (C), kommunstyrelsens ordförande Storuman/Inera
Tomas Mörtsell, ledamot i Ineras styrelse, (C), kommunstyrelsens ordförande Storuman/Inera
Foto: Inera

Sofie Zetterström, vice vd Inera, började seminariet med att säga vilken otroligt spännande tid det är just nu när kommunerna blir medlemmar och redan på bara tre månader är 140 stycken ägare!

Inera arbetar med att få ordning på styrnivåerna så att även kommunerna blir delaktiga i de beslutsvägar som Inera har. Redan finns representanter på plats i Ineras ägarråd och styrelse och till hösten ska kommunerna kunna nominera deltagare till beredningen och programrådet. (se Ineras styrorganisation). Ett brev har skickats till alla kommundirektörer om planerna och till hösten kommer mer information.

– Det behöver vara tydligt hur kommunerna ger förslag på utveckling för bolaget och hur besluten fattas. Våra ägare och kunder ger avsiktsförklaring när de vill ha en eller flera tjänster och är beredda betala för dem. I den processen behöver kommunerna in. Det kommer att ta lite tid att få ordning på, men vi har börjat, berättade Sofie Zetterström.

Många av de tjänster som Inera har använder kommunerna redan, ibland är de till och med de största användarna som till exempel av Nationell patientöversikt. Andra tjänster som Inera har kan vidareutvecklas så att kommunerna blir del av utbudet som till exempel 1177 Vårdguiden. Det vi funderar över är resten, sa Sofie Zetterström, Inera kan e-hälsa, vilka andra förväntningar har kommunerna?

– Jag tror inte man ska börja med att ha för höga förväntningar. Valet kan stå mellan att utveckla standarder eller konkreta tjänster och jag tror att det är frågan om att göra både och. De små kommunerna har inga digitala tjänster överhuvudtaget – de har inte ens nät ibland. Däremot behöver vi göra analysen först såklart och ta reda på vem som behöver vad menade Anders Teljebäck, ledamot i Ineras styrelse, (S), kommunalråd Västerås stad.

– Då vill jag kontra med att säga att vi har höga förväntningar på Inera. Vi har den infrastruktur som behövs på plats och nu handlar det mer om hur vi ska använda den och nyttja i vardagen och då inom flera områden både i skola och omsorg. Inera kan hjälpa oss hitta de gemensamma lösningarna, standarder osv. Egentligen att knyta ihop alla de små öar som finns mellan kommunerna och höja kvaliteten. Kommunövergripande standarder är nödvändigt, menade Tomas Mörtsell, ledamot i Ineras styrelse, (C), kommunstyrelsens ordförande Storuman.

– Jag tror att förväntningarna ser olika ut i kommunerna eftersom förutsättningarna är så olika. Därför behöver vi börja med att föra en dialog om behoven och sedan dela in arbetet i olika grupper. Alla vill ju ha ut något av medlemskapet, men det är farligt att tro att vi kan arbeta på samma sätt med alla kommunerna. När vi kartlagt behoven måste vi välja ut några saker där behoven är stora och göra något riktigt bra med dem, inte greppa över för mycket, sa Peter Danielsson, Ineras styrelse, (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad.

Panelen var dock överens om att Ineras roll i den framtida digitaliseringen är stor och att vi gemensamt kommer att ha åstadkommit nya möjligheter för invånarna och en mångfald av flera tjänster som gör att vardagen blir lättare. Utvecklingen är sådan att kommunerna behöver bli överens om standarder för invånarnas bästa.

Sofie Zetterström avslutade med att säga; - det är jättespännande att kommunerna nu är ägare till Inera, även om det också blir en utmaning och vi ser fram emot ett bra samarbete.

Fråga till publiken: Vad behöver kommunerna för att öka tempot i digitaliseringen?

Karin Hallerby, konsult, tidigare kommundirektör Örebro:

– Vad jag tycker är viktigt är dialogen med medborgarna. Min känsla är att här är ett område där man behöver gå snabbt fram med det. Det behövs en närhet mellan medborgare och kommunansvariga. Jag tror det går med ganska små medel, att öka den dialogen.

Vill du läsa alla artiklar och intervjuer från Ineras dag i Almedalen? Här finns alla samlade på ett ställe.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support