Konferens om sammanhållen journal

Tisdagen den 3 oktober bjuder Inera och SKL in till en heldagskonferens om hur vi skapar nytta med hjälp av Sammanhållen journal, Nationell patientöversikt, läkemedelskontrakt.

- Syftet med konferensen är att dela med sig, diskutera och hitta vägar för att verkställa informationsutbytet inom vård och omsorg. Det finns en klar nytta med informationsutbytet och då tekniken finns är det fullt möjligt att genomföra men hur får vi det att bli verklighet och att besluten för att genomföra det fattas, säger Maria Pettersson enhetschef för sammanhållen journal och läkemedel på Inera.

Konferensen inleds av socialdepartementets utredare Anna Nergårdh och fortsätter med
paneldiskussioner och verksamhetsröster som beskriver behovet av sammanhållen
journal inom vård och omsorg. Vi får ta del av goda exempel från
Skandionkliniken, Örebro och Danmark. Dagen avslutas av Vesna Jovic , vd
Sveriges kommuner och landsting och Johan Assarsson, vd Inera.

-Ett fungerande informationsutbyte är en förutsättning för att skapa en nära och mer sammanhållen vård och omsorg, men även för att möta medarbetarnas krav på den digitala arbetsmiljön. Jag hoppas att konferensen kan bli startskottet för en långsiktig och gemensam satsning, säger Patrick Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting.

Varmt välkomna på en inspirationsrik konferens i Stockholm Conference Center i Norra Latin den 3 oktober.

Preliminärt program

10.00-10.20 Inledning
Medverkande: Anna Nergårdh, läkare och utredare på Socialdepartementet

10.30-10.40 Nuläge och introduktion till sammanhållen journalföring
Medverkande:
Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting
Helena Palm, handläggare digitalisering och läkemedel, Sveriges kommuner och landsting
Sofie Zetterström, vice vd Inera

10.45-11.30 Verksamhetsröster som beskriver behovet av sammanhållen journal
Medverkande:
Anna Nergårdh, läkare och utredare, Socialdepartementet
Peter Graf, vd, vård- och omsorgsbolagetTioHundra
Britt-Marie Ahrnell, konsult och närstående
Linda Hermansson, tidigare verksamhetsutvecklare, Lidingö

11.30-12.00 Paneldiskussion om infrastrukturläget: Nu och framåt - om arbetet med upphandlingarna av nya informationssystem.
Medverkande:
Christer Blomstrand, IT-direktör, landstinget Sörmland
Mikael Borén, IT-chef, landstinget i Värmland
Ragnar Lindblad, avdelningschef Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen
Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Så här gjorde vi i Danmark
Danmark har kommit långt i arbetet med att införa sammanhållen journal. Vi får höra om varför de har lyckats och vilka fallgropar man kan ramla i.
Medverkande: Hans-Erik Henriksen, vd Healthcare Denmark

13.45-14.30 Lyckade införanden av sammanhållen journal och effekterna när man inte lyckas
Exempel, bikupa och samtal om framgångsfaktorer och fallgropar.
Medverkande:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, biträdande kommundirektör och socialchef, Ljusnarsberg
Peter Daneryd, förbundsdirektör, Skandionkliniken

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Samtal om den politiska ambitionen för en tryggad informationsförsörjning
Medverkande:
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm och ordförande i SKL:s
sjukvårdsdelegation
Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ledamot i Ineras styrelse

15.30-16.00 Vilka insatser krävs från Inera och SKL för att vi ska få till ett införande på bred front?
Medverkande:

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan Assarsson, vd, Inera