Gå till innehåll

Hur får vi fart på informationsutbytet inom vård och omsorg?

Tisdagen den 3 oktober bjöd Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) in till en heldagskonferens. Konferensen handlade om hur vi skapar nytta för vård, omsorg, patienter och brukare genom att dela information, exempelvis via Nationell patientöversikt och e-tjänsten Journalen.

- Syftet med konferensen var att dela med sig, diskutera och hitta vägar för att verkställa informationsutbytet inom vård och omsorg. Det finns en klar nytta med informationsutbytet och då tekniken finns är det fullt möjligt att genomföra men hur får vi det att bli verklighet och att besluten för att genomföra det fattas, menade Maria Pettersson enhetschef för sammanhållen journal och läkemedel på Inera.

Konferensen inleddes av socialdepartementets utredare Anna Nergårdh och fortsätta med paneldiskussioner och verksamhetsröster som beskrev behovet av informationsutbyte. Vi fick ta del av goda exempel från Skandionkliniken, Örebro, Danmark och Finland. Dagen avslutades av Vesna Jovic, vd Sveriges kommuner och landsting och Johan Assarsson, vd Inera.

- Ett fungerande informationsutbyte är en förutsättning för att skapa en nära och mer sammanhållen vård och omsorg, men även för att möta medarbetarnas krav på den digitala arbetsmiljön. Jag hoppas att konferensen kan bli startskottet för en långsiktig och gemensam satsning, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting. 

Se inspelningen av konferensen

Konferensen spelades in och om du klickar på länkblocket nedan kan du följa föreläsningar och debatter från konferensen.

Här kan du se hela konferensen

 

Här finns presentationer från dagen:

Inledning och frågor under dagen Sofie Zetterström

Sammanhållen vård och omsorg, Anna Nergårdh

På jakt efter framtidens regelverk, Patrik Sundström

Verksamhetsröster som beskriver behovet av informationutbyte i vård och omsorg

Nordisk utblick, Hans-Erik Henriksen Danmark

Nordisk utblick, Vesa Jormanainen Finland

Lyckade införanden av patientöversikter och effekterna när man inte lyckas

Politiska ambitioner

Program

10.00-10.10 Inledning
Sofie Zetterström, vice vd Inera

10.10-10.30 Sammanhållen vård och omsorg
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård

10.30-10.50 På jakt efter framtidens regelverk
Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting,

10.50-11.30 Verksamhetsröster som beskriver behovet av informationutbyte i vård och omsorg
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
Peter Graf, vd, vård- och omsorgsbolagetTioHundra
Britt-Marie Ahrnell, konsult och närstående

11.30-12.00 Paneldiskussion om infrastrukturläget: Nu och framåt - om arbetet med upphandlingarna av nya informationssystem.
Christer Blomstrand, IT-direktör, landstinget Sörmland
Mikael Borén, IT-chef, landstinget i Värmland
Ragnar Lindblad, avdelningschef Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:00 Nordisk utblick
Hans-Erik Henriksen, vd Healthcare Denmark
Vesa Jormanainen, National Institute for Health and Welfare, Finland

14:00-14.30 Lyckade införanden av patientöversikter och effekterna när man inte lyckas
Marie-Louise Forsberg-Fransson, biträdande kommundirektör och socialchef, Ljusnarsberg
Peter Daneryd, förbundsdirektör, Skandionkliniken
Torbjörn Bergvall. verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården i region Örebro län
Jonas Dahl, allmänläkare och medicinskt sakkunnig Inera

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Samtal om den politiska ambitionen för en tryggad informationsförsörjning
Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ledamot i Ineras styrelse
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholm och ledamot i Ineras styrelse

15.30-16.00 Vilka insatser krävs från Inera och SKL för att vi ska få till ett införande på bred front?
Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan Assarsson, vd, Inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support