Gå till innehåll

Inför konferensen om vägen till säkrare läkemedelsanvändning

29 november bjuder Inera tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, in till en konferens om Vägen till en säkrare läkemedelsanvändning. Inför konferensen är det nu Sofie Zetterström, vice vd och moderator under dagen som svarar på frågor om sina förväntningar inför dagen och det gemensamma arbetet för att förbättra läkemedelsprocessen.

Varför tycker du att konferensen Vägen till en säkrare läkemedelsanvändning behövs?

Läkemedelsområdet är komplext och har utretts i flera omgångar tidigare. Men nu ser det ut som att det kommer en ny lag som innebär att vi får en nationell läkemedelslista. Konferensen kommer att vara det första offentliga forum där vi nationella aktörer som är inblandade i utvecklingen diskuterar hur läkemedelslistan ska fungera och hur den kan samspela med journalinformation som delas inom och mellan vårdgivare, och även med beslutsstöd, dos-ordinationer och andra funktioner i verksamhetssystemen. Målsättningen är att det ska finnas samlad information från många källor och aktörer kring en persons läkemedelsbehandling.

Vad tycker du är viktigt att diskutera under konferensen?

Det viktigaste är att vi kan börja diskutera en gemensam målbild för hur läkemedelsinformationen ska hanteras och visas, och hur vägen framåt ska se ut. Det kommer att krävas kraftsamlingar på många nivåer, hos myndigheter, vårdgivare och systemleverantörer. Inera och SKL är beredda att stötta arbetet ur flera olika perspektiv och kompetenser.

Vad vill du ska hända efter konferensen?

Jag hoppas att alla som deltar blir inspirerade och hoppfulla inför möjligheterna att vi kanske äntligen närmar oss en situation där vi har en samlad bild över en persons läkemedelsbehandling, som är tillgänglig för behörig vårdpersonal, apoteksaktörer och patienten själv. Det finns oerhört mycket att vinna på detta.

Läs intervju med Christina Kling-Hassler

Här finns program och anmälan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support