Gå till innehåll

Ineras nya styrelse blickar framåt

Under två dagar i augusti träffades Ineras nya styrelse för att diskutera gemensamma satsningsområden och strategier för framtiden.

Styrelsen består sedan i våras av politiker från både landsting, regioner och kommuner samt tre företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En diskussionsfråga var hur kommunerna som nya ägare till Inera ska kunna dra nytta av bolagets tjänster och kompetens. I dagsläget har omkring 180 kommuner beslutat att bli aktieägare och förväntningarna är stora kring hur Inera ska kunna stötta digitaliseringen av kommunal verksamhet.

Efter att en behovsinventering är gjord kommer därmed tuffa prioriteringar att behöva göras så att insatserna ger så goda effekter som möjligt. Styrelsen diskuterade också exempelvis hur samverkan över vårdgivargränser inom läkemedelsområdet skulle kunna drivas, samt möjligheten att pröva artificiell intelligens som en del i en digitaliserad första linjens sjukvård.

Ett beslut kring ett nytt ramverk för styrning och förankring av Ineras verksamhet förbereds, som bland annat innebär att kommunerna ska bjudas in att delta i samtliga grupperingar kring Inera. Inbjudan att utse ledamöter på olika nivåer kommer att skickas ut till kommunerna under september.

Här är alla kommuner som är delägare

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support