Gå till innehåll

Inera rustar för kommunerna

Arbetet med att ta reda på hur Inera kan bli en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna är nu igång.

Sedan början av 2017 har det varit möjligt för kommuner att bli delägare i Inera och hittills är det nästan 200 kommuner som tagit beslutet om att gå in i bolaget. Syftet med att bredda ägarskapet (från bara landsting och regioner) är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i både kommuner, landsting och regioner.

Iréne Ferm, projektledare, driver arbetet på Inera med att inventera nuvarande tjänster och på vilket sätt de skulle kunna anpassas för en kommunal användning. I arbetet ingår även att ställa samman och gå igenom alla de behov, synpunkter och förslag som kommit in under besök hos kommuner under till exempel regionala konferenser, Iréne berättar;
 - Redan är kommunerna användare till flera av Ineras tjänster. Det vi gör nu är en ordentlig inventering för att se över alla tjänster och om de skulle kunna anpassas för kommunerna. De flesta är såklart tjänster med användning inom vård- och omsorg eftersom det är vad Inera har haft som uppdrag fram till nu. En del vet vi kanske redan, men en del tjänster kan behöva en djupare analys för att vi ska kunna veta vilken vidareutveckling som behöver genomföras för att de ska kunna anpassas till kommunerna. Vi arbetar med inventeringen under mitten av hösten och vi kommer även ta fram förslag på tidplan och uppskattning på kostnad för den möjliga utveckling vi ser.

- Samtidigt ska vi gå igenom den stora lista på behov och synpunkter som Inera har fått från kommuner på olika sätt. Det som framgår av sammanställningen är att behovet är enormt och finns inom alla verksamhetsområden hos kommunerna. Vår prioritering kommer ta hänsyn till de områden där en utveckling skulle göra störst verksamhetsnytta. Vi samverkar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus för prioriteringarna, där vår styrka är koordinering av till exempel stora komplexa projekt där juridik, interoperabilitet och nationell infrastruktur är i fokus, säger Iréne Ferm.

Både inventering av nuvarande tjänster och sammanställning av de behov som kommit in pågår under hösten. Ett förslag till hur förankring hos kommunerna ska gå till ingår i uppdraget.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support