Gå till innehåll

E-hälsa är en viktig del i verksamheterna – men hur?

Inför konferensen den 3 oktober "Hur får vi fart på informationsutbytet inom vård och omsorg?" - har vi ställt tre korta frågor till Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård.

I det första delbetänkandet ”Samordnad utveckling för god och nära vård” skriver du bland annat om att sjukvården behöver andra kontaktvägar med e-hälsa, kan du berätta lite om det?

– E-hälsa är en viktig del av framtiden, men jag tycker det är viktigt att påpeka att det måsta vara som en integrerad del av verksamheten. Det kan aldrig vara ett eget spår. Varje vårdverksamhet behöver använda möjligheterna på ett klokt sätt för den verksamhet man har och de patienter man möter. En lösning passar inte alla. Det finns stora möjligheter med nya tekniker, jag pratar gärna om att de faktiskt inte är så nya i sig, men för vården är de det och vi behöver lära oss använda dem klokt.

Hur ser du då att verksamheter behöver starta resan mot att använda e-hälsa integrerat i sitt arbete?

– För patienten/brukaren ska det vara en sömlös vård utifrån vars och ens behov. Det inkluderar att kunna erbjuda olika kontaktformer. För att nå dit behöver vi få en samverka mellan huvudmän, landsting och kommuner. De som arbetar närmast patienten/brukaren ska få stöd av att strukturen är utformad så det blir lätt att erbjuda e-hälsolösningar, och kunna fokusera på hur de kan använda möjligheten just i den egna verksamheten.

Vad tycker du är viktigt med konferensen om informationsutbyte inom vård och omsorg?

– Det är en viktig mötesplats för de aktörer som tillsammans ska utforma framtidens vård och omsorg, där e-hälsa är en självklar del!

 

Program och anmälan till konferensen!

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support