Gå till innehåll

Nationell kundservice blir Kundservice

För att göra det enklare och tydligare för våra kunder och användare ändrar vi namn på Nationell kundservice till Kundservice.

Den 1 september ersätts mejladressen nationellkundservice@inera.se med kundservice@inera.se. De två adresserna kommer att fungera parallellt under sex månader, fram till 28 februari 2018. Därefter tas natinonellkundservice@inera.se bort ur systemen helt och hållet.

Med anledning av namnbytet kan det vara en god idé att se över dokument och länkar med genvägar och ändra namn från Nationell kundservice till Kundservice.