Gå till innehåll

Utökad samverkan för 1177 Vårdguiden på telefon

Från och med i dag samverkar nio landsting och regioner under delar av dygnet i en gemensam telefonkö.

Nu från 1 juni deltar landstingen Dalarna och Kalmar och regionerna, Halland, Jönköping, Skåne, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland. Från och med i höst deltar även regionerna Gävleborg och Uppsala. Samverkan sker helgfri vardag kl. 7-16 samt alla nätter 22-07.

Anledningen till utökad samverkan kan ses ur tre olika perspektiv där invånarnas perspektiv är det första:

  • Invånarperspektivet – öka förutsättningarna för bättre tillgänglighet samt likvärdig och jämlik vård
  • Verksamhetsperspektivet – hantera samtalstoppar och driftstörning genom bättre resursutnyttjande
  • Samhällsperspektivet – effektivt utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser

Att inte alla landsting regioner deltar från start har flera orsaker. I dagsläget går det inte att integrera det nationella telefonisystemet med det som används i de fyra landstingen: Stockholm, Sörmland, Värmland och Norrbotten. En del landsting/regioner har av andra skäl valt att avvakta med att delta i utökad samverkan, men de kommer att få ett nytt erbjudande som möjliggör deltagande redan i höst. Beslut om medverkan eller inte sker på ledningsnivå i varje landsting/region.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support