Gå till innehåll

Utökad samverkan för 1177 Vårdguiden på telefon

Från och med i dag samverkar nio landsting och regioner under delar av dygnet i en gemensam telefonkö.

Nu från 1 juni deltar landstingen Dalarna och Kalmar och regionerna, Halland, Jönköping, Skåne, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland. Från och med i höst deltar även regionerna Gävleborg och Uppsala. Samverkan sker helgfri vardag kl. 7-16 samt alla nätter 22-07.

Anledningen till utökad samverkan kan ses ur tre olika perspektiv där invånarnas perspektiv är det första:

  • Invånarperspektivet – öka förutsättningarna för bättre tillgänglighet samt likvärdig och jämlik vård
  • Verksamhetsperspektivet – hantera samtalstoppar och driftstörning genom bättre resursutnyttjande
  • Samhällsperspektivet – effektivt utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser

Att inte alla landsting regioner deltar från start har flera orsaker. I dagsläget går det inte att integrera det nationella telefonisystemet med det som används i de fyra landstingen: Stockholm, Sörmland, Värmland och Norrbotten. En del landsting/regioner har av andra skäl valt att avvakta med att delta i utökad samverkan, men de kommer att få ett nytt erbjudande som möjliggör deltagande redan i höst. Beslut om medverkan eller inte sker på ledningsnivå i varje landsting/region.