Gå till innehåll

1177 Vårdguiden som app

Nu finns 1177 Vårdguiden att ladda ner som app. Syftet med appen är att förenkla för invånare att nå 1177 Vårdguidens olika tjänster. Den finns tillgänglig via App Store och Google Play.

Appen är utvecklad i ett samarbete mellan Inera, som äger 1177 Vårdguiden, och Region Stockholm. Den första versionen består av en startsida med genvägar till 1177.se och till 1177 Vårdguidens e-tjänster och möjlighet att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Det finns även genvägar för att nå sin journal och läkemedelstjänster. 

Appen är en del av Ineras arbete med Första linjens digitala vård. Det arbetet har ett särskilt fokus på hur digitala lösningar kan bidra till att möta behovet att ta emot och vägleda patienten, allt från invånare som har en ny medicinsk frågeställning till invånare med kroniska hälsoproblem. Samtliga regioner i Sverige har ställt sig bakom en målbild för utvecklingen inom första linjens vård. Syftet är att öka tillgängligheten till rätt information och rätt vård, erbjuda flera kanaler och ge invånare ökad möjlighet till självservice.

- Vi vill att det ska bli enklare att få rätt stöd när man vänder sig till vården. Fler vägar in till vården, till exempel denna app, är en viktig del. Det vi gör nu är också att utveckla bättre system för att ge invånare råd, ibland med hjälp av automatisering och AI, säger Anette Thalén, vid Inera.

Startsidan för appen är designad för att vara tillgänglig för en bred målgrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Särskilda tester och analyser har genomförts ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Fakta om 1177.se och e-tjänsterna

1177 Vårdguidens webbplats 1177.se får över tio miljoner besök varje månad. På 1177.se samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges regioner. Innehållet på 1177.se kvalitetssäkras av en redaktion och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor och andra experter från hälso-och sjukvården.

Antalet som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster fortsätter att öka, från ca 2 miljoner inloggningar i månaden januari 2017 till 3,7 miljoner i november 2018.  En viktig förklaring är att samtliga regioner infört möjligheten för invånare att läsa sin journal via 1177.se. Nu har över 5,6 miljoner invånare någon gång loggat in.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan invånare logga in med säker inloggning för att utföra personliga vårdärenden - bland annat boka tider hos vården, förnya recept eller läsa sin journal.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan