Gå till innehåll

1177 Vårdguiden prövar video och bild i sjukvårdsrådgivning

Projektet ”1177 Vårdguiden på telefon – Nya kanaler” befinner sig i en intensiv utvecklingsfas på flera håll, både i pilotverksamheterna, där man nu ska ställa om arbetet till att inkludera bild och video, och i arbetet med den tekniska utvecklingen. Dessutom pågår planering för uppföljning och analys av pilotprojekten.

Syftet med projektet och pilotverksamheterna är att utvärdera om fler kanaler som verktyg vid sjukvårdsrådgivning kan öka kvaliteten i bedömning och hänvisning av invånarna till rätt vård efter behov och brådska.

Hur har det då gått i förberedelserna?

”Förberedelsefasen gick bra”, säger Tove Rylander Rudqvist, projektledare.

”Den har varit en förutsättning för att veta vad det är vi ska göra. Förstudien har gett oss insikter genom kravinsamlingen och behovsfångsten”, förklarar hon. ”Vi landade till exempel i att chatten är mer komplex och behöver utredas mer. Nu koncentrerar vi oss på bild och video som komplement i telefonsamtalet.”

 

Tove Rylander Rudqvist, projektledare.

Bygger på insikterna från förstudien

Andra insikter är att det är värdefullt att verksamheterna involverades från början. Det kommer att bli nya arbetssätt för sjuksköterskorna och dessa metoder måste tas fram tillsammans med dem.

”Det vi kom fram till i förstudien är att både bild och video som verktyg medför ändrade arbetssätt när man ser en bild eller den som ringer in. Förhoppningen är ju att samtalet ska kännas tryggt både för inringaren och sjuksköterskan men det är också viktigt att sjuksköterskan följer samtalsprocessen och ställer rätt frågor trots att man ser varandra och kan dra slutsatser”


I projektet pågår nu arbete med att ta fram en IT-säker infrastruktur och gränssnitten för webb. Här är det viktigt att inget faller mellan stolarna. En annan väsentlig uppgift är att skriva avtalen mellan pilotverksamheterna och Inera.

”Vi kommer inte gå ut med något utan att det är förankrat och testat”, försäkrar Tove Rylander Rudqvist.

Start av piloterna

Pilotprojekt för att pröva användningen av bilder och videofilm förbereds nu med start i början av hösten. De ska genomföras i sjukvårdsrådgivningarna i Västmanland, Skåne, Västra Götaland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. 

”Vi ska följa upp hur piloterna går både under tiden och i efterhand ur flera perspektiv”, berättar Tove. ”Vi kommer att titta på statistik i form av bland annat samtalens längd och antal egenvårdsråd men också hur bra det tekniska fungerar, både för sjuksköterskan och invånaren.”

Användarnas upplevelse ska utvärderas

Också kvalitativa aspekter ska följas upp och det görs ur flera perspektiv. Vad tycker sjuksköterskan om användbarheten och att jobba med de nya verktygen? Med en kort enkät får sjuksköterskan svara på sådana frågor direkt efter samtalet och senare även i en intervju efter pilotens slut.

”Vi måste också fånga upp invånarens syn på hur det fungerade”, berättar Tove. ”Det är svårt när invånaren kan vara i en orolig och stressad situation. Vi har flera idéer och har inte helt landat i hur vi kan fråga invånaren.”

”Vi planerar också en användbarhetsstudie från invånarens perspektiv, vilket vi hoppas ska komplettera underlaget. Då är vi inte mitt i en vårdsituation, utan använder en invånarpanel”, säger Tove.

”En tredje aspekt handlar om hur det går att följa samtalsprocessen. Kompletterar video och bild telefonsamtalet och hur påverkas kvaliteten?”

Piloterna ska pågå under hösten och video-piloterna som startar senare kan pågå fram till januari.

Förberedelser inom verksamheterna

I projektet pågår nu arbete med att förbereda verksamheterna på de nya verktygen. Genom så kallade ”torrsim” får sjuksköterskorna simulera och träna i realistiska situationer.

 

Torrsim - användarna får testa och träna samtalsprocessen med video som ett nytt verktyg och kanal till invånare i Malmö och Göteborg. Karin Gunnarsson från Malmö testar.


Vad är nu nästa steg efter piloterna?


”Regionerna behöver värdera resultaten av piloterna och fatta beslut om ett eventuellt breddinförande. Om det blir fallet behöver vi förbereda erbjudandet till alla regioner.”

”Vi kommer bli klara med uppföljningen under första kvartalet 2020 och sedan ska vi utforma tjänsten ska utforma, kostnader, pris osv. I den bästa av världar kan vi starta ett breddinförande efter sommaren 2020”, säger Tove Rylander Rudqvist.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan