Gå till innehåll

1177 Vårdguiden och UMO övergår till Inera

Tjänsterna som ryms inom varumärkena 1177 Vårdguiden och UMO, som förvaltats och vidareutvecklats av Stockholms läns landsting, SLL, sedan 2013, har från och med årsskiftet 2017/2018 kommit tillbaka till Inera.

Det som föranlett återföringen till Inera är särskilt juridiska och organisatoriska aspekter avseende SLL som tjänsteleverantör.

Tjänsterna har de senaste åren utvecklats mycket positivt, men det är komplext för SLL som organisation att både sitta på beställar- och utförarrollen, Syftet med förändringen är att underlätta det nationella och regionala e-hälsoarbetet genom att renodla rollerna. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan