Gå till innehåll

1177 Vårdguiden en del i framtidens digitala vård

Kristina Stensson Ljungdahl, projektledare Inera och Sara Meunier, vice vd och chefsstrateg Inera, berättade under e-hälsomässan Vitalis hur Artificiell intelligens, AI, kan förändra 1177 Vårdguiden och första linjens vård.

Inera jobbar med en målbild för framtidens 1177 Vårdguiden som bland annat innehåller automatisering av patienters sjukdomshistoria så kallad anamnes, sortera och prioritera utifrån patientens sjukdomshistoria och behov så kallad triagering och hänvisning, med stöd av Articifiell intelligens, AI.

Kristina Stensson Ljungdahl, Inera berättar om målbilden för 1177 Vårdguiden och digital vård.
Kristina Stensson Ljungdahl, Inera berättar om målbilden för 1177 Vårdguiden och digital vård.

Förstärkande AI, människa och maskin i samverkan, är det som ger bäst resultat, förklarade Kristina Stensson Ljungdahl. Tekniken finns redan men den digitala/fysiska vården kräver juridiska förutsättningar och en organisation som gör det arbetssättet möjligt. Och det är det arbetet Inera nu går vidare med. 

Viktigt är att vi får kedjan att hänga ihop, sa Sara Meunier. Att invånarperspektivet, med en sammanhängande vårdkedja, hänger ihop med systemperspektivet. Att få till vårdkontinuitet ur ett patientperspektiv. Ineras roll är att skapa förutsättningar för att de två olika perspektiven ska kunna hålla ihop. Landsting och regioner måste arbeta för den organisationsförändring som krävs på hemmaplan.

Sara Meunier, Inera visar hur målbilden för hur patientens väg in i vården skulle kunna se ut i framtiden.
Sara Meunier, Inera visar hur målbilden för hur patientens väg in i vården skulle kunna se ut i framtiden.

1177 Vårdguiden är en viktig del för den sammanhängande vårdkedjan i framtiden, sa Sara Meunier.

Om du missade samtalet på e-hälsotorgets scen om 1177 Vårdguiden och framtiden digitala vård finns fortfarande en chans onsdag klockan 16:30 - 17:00 i Vitalis stora program. Följ länken nedan för att hitta den föreläsningen eller någon annan!

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan