Gå till innehåll

1177 Vårdguiden centrum i informationen kring covid-19

När invånare är oroliga för sin egen eller någon annans hälsa och behöver stöd och vägledning, då vänder de sig i första hand till 1177 Vårdguiden. Det visar den senaste varumärkesmätningen för 1177 Vårdguiden. Den vetskapen är en viktig utgångspunkt för det omfattande samordningsarbete som pågår på Inera med anledning av covid-19.

I mars ökade användningen av 1177 Vårdguidens tjänster kraftigt till följd av covid-19. Rekordmånga invånare ringde 1177, sökte information på 1177.se och loggade in för att kontakta vården. I april var användningen lägre och tillbaka på mer normala nivåer. Trots ett lugnare läge i tjänsterna fortsätter det intensiva arbetet på Inera för att möta behoven från invånare och regioner under pandemin.

Utveckling för att stötta Folkhälsomyndighetens teststrategi

Tjänsten Egen provhantering som nås via inloggning på 1177.se har vidareutvecklats. Utvecklingen har skett i dialog med Folkhälsomyndigheten och är ett led i att stötta myndighetens teststrategi. Tjänsten kan nu användas kombinerat med provtagningstjänster, leverantörer och regionala laboratorier för att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19. Lösning finns både för hemtester och tester vid provtagningsenhet. Läs mer om Ineras erbjudande om Egen provtagning för covid-19.

Utökad kapacitet i 1177 Vårdguiden på telefon

Den tekniska kapaciteten i 1177 Vårdguiden på telefon utökades kraftigt under mars och april, vilket innebär att systemet kan hantera väsentligt fler samtal än tidigare. Om antalet samtal till 1177 ökar igen finns det därför fortsatt god kapacitet i systemet. Inera har också tagit fram fler möjligheter till utbildning för sjuksköterskor inom rådgivningsstödet. En förstärkning har gjorts för administrationen som sjuksköterskorna använder såsom katalog- och hänvisning. Det har gjorts för att möta behovet av ökad bemanning av sjuksköterskor i regionerna. Det innebär bland annat att ett nytt utbildningsmaterial och distansutbildning för nya sjuksköterskor i tjänsten och i covid-19 kön har tagits fram. Hittills har cirka 80 sjuksköterskor utbildats vid sex utbildningstillfällen. Fler sjuksköterskor kan komma att utbildas inför sommaren.

Uppdatering av medicinskt innehåll och en ny film till barn

Nationella redaktionen för 1177.se och Rådgivningsstödet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar informationen om covid-19 i takt med att kunskapsläget ändras. I det redaktionella arbetet ingår flera medicinskt sakkunniga som är med och kvalitetssäkrar texterna. I de medicinska ställningstagandena har de tät kontakt med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

De medicinska symtombaserade beslutsunderlagen i Rådgivningsstödet, vilka sjuksköterskorna kan ta stöd av när invånarna ringer 1177, har uppdaterats fortlöpande. Hittills har ett 20-tal beslutsunderlag uppdaterats. Två faktablad och ett egenvårsråd har också publicerats, samt ett antal länkar.

Redaktionen för 1177.se publicerade i januari en text om covid-19. Den och ett 70-tal av de befintliga texterna på 1177.se uppdateras löpande för att informationen ska vara korrekt och relevant. Syftet är att förhindra smittspridning, förebygga ohälsa och att information till personer med sjukdomar som kan öka risken för att bli svårt sjuk i covid-19 ska vara korrekt. Redaktionen har dessutom tagit fram en helt ny film som riktar sig till barn 7-13 år. Den beskriver vad coronaviruset är och hur smittspridning kan hindras. Förutom att filmen används och delas av regionerna delas den även av andra aktörer, till exempel av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.  

UMO – unga tipsar varandra i corona-tider

På UMO.se finns nytt innehåll med anledning av covid-19. En sida med tips på vad unga kan göra för att må bra när man är hemma och en annan där unga ger varandra tips på vad man kan göra när man är hemma. I UMO-podden, där unga och experter pratar om sex, kroppen, kärlek, att må dåligt, finns ett nytt avsnitt om sex, dejting och att vara ihop under corona. Allt covid-19-relaterat material finns samlat på en sida, umo.se/corona.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan