Gå till innehåll

Inspelade samtal till 1177 Vårdguiden i Ineras telefonisystem berörs inte av säkerhetsbristen

Ineras system för 1177 Vårdguiden på telefon används i 18 av 21 regioner. Det är ett nationellt samarbete som bygger på ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd och ett gemensamt telefonisystem.

Samtal till 1177 Vårdguiden i Ineras system berörs inte av den säkerhetsbrist som upptäckts rörande inspelade samtal i de regioner som använder underleverantören MedHelp.

- 1177 Vårdguiden på telefon spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården genom att ge invånare råd om deras hälsa och att vägleda till rätt instans i vården, säger Sofie Zetterström, vice vd, Inera

Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 18 av de 21 regionerna samt för varumärket.

- Inera ser allvarligt på den aktuella händelsen och den förtroendekris som händelsen gett upphov till. Vi följer noga de berörda regionernas och underleverantörernas arbete med att utreda och analysera händelsen. Det är viktigt att understryka att Ineras system som 18 regioner använder för tjänsten 1177 Vårdguiden inte berörs av detta, säger Sofie Zetterström.

Fakta om det gemensamma telefonisystemet som Inera ansvarar för:

18 regioner är anslutna till Ineras telefonisystem vars inspelade samtal lagras i Sverige i två separerade och skyddade datahallar i en helt egen servermiljö som inte delas med andra kunder. Telefonisystemet har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet. För att komma åt inspelade samtal krävs säker inloggning med SITHS-kort (id-handling) samt att kommunikationen sker krypterad över Sjunet. All åtkomst till inspelade samtal behörighetskontrolleras och loggas. Inspelade samtal är journalhandlingar och lagras och behandlas som sådana i enlighet med patientdatalagen.

Fakta om 1177 Vårdguiden på telefon:

År 2018 besvarade 1177 Vårdguiden totalt 4,1 miljoner samtal, vilket är i nivå med 2017. Enligt den senaste varumärkesmätningen har 73 procent av landets vuxna befolkning någon gång ringt 1177 Vårdguiden.

Varje år genomförs även en nöjdhetsmätning bland inringande. NKI-värdet som uppnåddes 2018 var NKI 83, vilket innebär ”mycket nöjd kund” enligt SCB:s klassificering*. NKI har varierat mellan 82-84 under åren 2014-2018.

Enligt samma mätning är det främsta skälet att tjänsten används dess trovärdighet. Och av de som ringer in och får ett råd följde 87 procent rådet helt, ytterligare sju procent följde rådet delvis.

*SCB:s klassificering för NKI-skala är <55=inte nöjd kund, 55-75=nöjd kund, >75=mycket nöjd kund.

Angående den uppkomna säkerhetsbristen:

De inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon som säkerhetsbristen gäller är samtal som ringts framför allt från Stockholm, Sörmland och Värmland. MedHelp är upphandlad för att driva tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i dessa tre regioner, med ett eget telefonisystem. Det är en underleverantör till vårdgivaren MedHelp som har haft en säkerhetsbrist. Inera har inte något avtal vare sig med MedHelp eller med underleverantören.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan