Gå till innehåll

Vägen till en säkrare läkemedelsanvändning

Den 29 november, 2017 i arrangerade Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Vägen till en säkrare läkemedelsanvändning. Det var diskussioner mellan företrädare för Socialdepartementet och eHälsomyndigheten som tillsammans med SKL och Inera ska reda ut hur en kommande nationell läkemedelslista kommer att kunna samspela med vårdens och omsorgens dokumentation. Även erfarenheter från arbetet med Fælles medicinkort i Danmark presenterades.

Läkemedelsområdet är komplext och regleras av ett flertal olika lagar och föreskrifter. Informationen om patientens läkemedelsbehandlingar är spridd över olika system, och bristen på samlad, aktuell information riskerar att leda till vårdskador. Lagändringar inom området har efterlysts i många år. Nu ser en lagändring ut att vara på gång, och  eHälsomyndigheten får då uppdraget att utveckla en nationell läkemedelslista. Registret kommer dock i sin första version inte fullt ut att stödja vårdens behov av information.

I väntan på förändrad lagstiftning har Inera och SKL genomfört en förstudie på uppdrag av landsting och regioner. Förstudien har undersökt vad som är möjligt att göra för att skapa bättre stöd till läkemedelsprocessen utifrån befintlig lagstiftning och infrastruktur. Förstudien visar bland annat att det finns outnyttjade möjligheter inom patientdatalagen som gör det möjligt att använda den nationella infrastrukturen som stöd för ett utökat informationsutbyte över system- och vårdgivargränser. Arbetet med att ta vara på dessa möjligheter kan påbörjas redan nu, och kommer att kunna leda till förbättrad nytta direkt. När informationen sedan kompletteras med en nationell läkemedelslista ökar nyttan ytterligare.

Här hittar du förstudierapporten med bilagor och möjlighet till att ge synpunkter till rapporten.

Inera och SKL har infört begreppet sammanhållen läkemedelsjournal, för att illustrera att det handlar om mer än att bara ”hitta och titta”, som i dagens NPÖ. Med hjälp av ny funktionalitet bör det också gå att arbeta med och uppdatera information över system- och vårdgivargränser – direkt i det egna verksamhetssystemet.

Konferensen kommer att var startskottet för ett viktigt och omfattande arbete som förutsätter ett nära samarbete mellan olika organisationer och ett aktivt deltagande från patient- och verksamhetsföreträdare.

Konferensen vände sig främst till politiker och beslutsfattare i landsting, regioner, kommuner och leverantörer men är var också intressant för läkemedelssakkunniga, verksamhetsutvecklare, IT-upphandlare och patientföreträdare. 

Titta efteråt via webbsändning

Om du inte hade möjlighet att närvara vid konferensen eller vill följa något av de seminarier du inte var med på, kan du följa hela dagen via den inspelning som du når via länken nedtill, där alla föreläsningar plus eftermiddagens separata seminarier och slutdiskussionen finns med.

Film

 

Presentationer

Presentationer-vagen till en sakrare lakemedelsanvandning-final.pdf

 

Såhär sa några medverkande inför konferensen:

Intervju med Christina Kling-Hassler

Intervju med Sofie Zetterström

Intervju med Peter Alvinsson

Program

10.00 – 10.30 Inledningsanförande
Agneta Karlsson, statssekreterare vid Socialdepartementet

10.30 – 11.30 En gemensam målbild för nationell läkemedelslista och sammanhållen läkemedelsjournal
Vad kommer den kommande nationella läkemedelslistan att innehålla och hur ska den samspela med relaterad funktionalitet och information i vårdgivarnas verksamhetssystem? Hur kan de nationella aktörerna stödja vårdgivarna och leverantörerna i arbetet att utforma ett enhetligt och sammanhållet koncept?
Maarten Sengers, Socialdepartementet
Maria Wettermark, eHälsomyndigheten
Christina Kling Hassler, Inera
Helena Palm, SKL

11.30 – 12.00 Erfarenheter från Faelles medicinkort i Danmark
I Danmark finns en nationell läkemedelslista införd och man har ändrat lagstiftningen flera gånger för att stödja konceptet fullt ut. Vad kan vi lära av danskarna och vilka utmaningar har man haft i Danmark?

Lene Aerbo, Sundhedsdatastyrelsen, Danmark

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Tre parallella seminarier att välja mellan

 • Många informationskällor och flera olika lagrum ska skapa en sammanhållen lösning – men hur ska det gå till?
  Vårdgivarna delar redan information med varandra med stöd av patientdatalagen, men det finns fortfarande mycket kvar att realisera inom befintlig lagstiftning och med hjälp av vår gemensamma infrastruktur. Och snart kommer en särskild lag att utformas för en kommande nationell läkemedelslista, som ska samspela med vårdens och omsorgens information och funktionalitet, och integreras i verksamhetssystemen. Seminariet målar upp en målbild för en sammanhållen läkemedelsjournal och diskuterar utmaningar och möjligheter med målbilden, ur ett tekniskt och ett juridiskt perspektiv.
  Johan Eltes, Inera
  Johan Lidén, Swedish Medtech
  Manolis Nymark, Inera
  Pål Resare, SKL
 • IT-frågor är verksamhetsfrågor!
  Det går inte att lösa allt med teknik, tvärtom måste arbetet börja i verksamheten. Om vi ska kunna dela information om patientens läkemedelsbehandlingar på ett smartare sätt, måste vi utveckla nya arbetssätt, diskutera ansvarsfrågor, ensa kodverk och få till en bättre struktur på dokumentationen. Det är ett jättejobb, så var börjar vi? Och vem ska göra vad?
  Elin Karlsson, Läkarförbundet
  David Liljequist, Vårdförbundet
  Caroline Wiklund, Region Jönköping
  Kristin Schoug Bertilsson, SKL
  Christina Kling Hassler, Inera
 • Mer om de danska erfarenheterna
  Vilka erfarenheter har Danmark från införandet av Fælles Medicinkort? Hur har man arbetat med förändring av lagstiftningen? Hur har man genomfört införandet i verksamheterna? Vilka tekniska utmaningar har man haft? Vad borde vi särskilt tänka på i Sverige i arbetet med att dela information om patientens läkemedelsbehandlingar? Vi får en fördjupad bild av hur man arbetat med läkemedelsområdet i Danmark.
  Lene Aerbo, Sundhedsdatastyrelsen 

14.30 – 15.00 Kaffe 

15.00 – 15.20 Viktiga lärdomar från de parallella seminarierna
Vi gör en kort summering från varje seminarium och diskuterar vad vi behöver ta med oss framåt.

15.20 – 15.40 Är vi redo för en kraftsamling?
De största insatserna kommer att behöva göras regionalt och lokalt. Hur ser beredskapen ut i landsting och regioner?

Christer Printz, chefläkare Skaraborgs sjukhus
Björn Strandell, chefläkare, Region Örebro län
Mikael Borén, IT-direktör Landstinget i Värmland


15.40 – 16:00 Hur samarbetar vi mot en gemensam målbild?
Slutdebatt med ledande företrädare för några av de centrala aktörerna för genomförandet av ett bättre stöd till läkemedelsprocessen.
Peter Alvinsson, avdelningschef, eHälsomyndigheten
Eva Arlander, enhetschef Läkemedelsverket
Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg, SKL
Johan Assarson, vd Inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support