Hur får vi fart på informationsutbytet inom vård och omsorg?

Tisdagen den 3 oktober bjuder Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) in till en heldagskonferens. Konferensen handlar om hur vi skapar nytta för vård, omsorg, patienter och brukare genom att dela information, exempelvis via Nationell patientöversikt och e-tjänsten Journalen.

- Syftet med konferensen är att dela med sig, diskutera och hitta vägar för att verkställa informationsutbytet inom vård och omsorg. Det finns en klar nytta med informationsutbytet och då tekniken finns är det fullt möjligt att genomföra men hur får vi det att bli verklighet och att besluten för att genomföra det fattas, säger Maria Pettersson enhetschef för sammanhållen journal och läkemedel på Inera.

Konferensen inleds av socialdepartementets utredare Anna Nergårdh och fortsätter med paneldiskussioner och verksamhetsröster som beskriver behovet av informationsutbyte. Vi får ta del av goda exempel från Skandionkliniken, Örebro, Danmark och Finland. Dagen avslutas av Vesna Jovic, vd Sveriges kommuner och landsting och Johan Assarsson, vd Inera.

- Ett fungerande informationsutbyte är en förutsättning för att skapa en nära och mer sammanhållen vård och omsorg, men även för att möta medarbetarnas krav på den digitala arbetsmiljön. Jag hoppas att konferensen kan bli startskottet för en långsiktig och gemensam satsning, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting. 

Varmt välkomna på en inspirationsrik konferens i Stockholm Conference Center i Norra Latin den 3 oktober.

Konferensen är fullbokad och det går inte längre att anmäla sig.

Preliminärt program

10.00-10.10 Inledning
Sofie Zetterström, vice vd Inera

10.10-10.30
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård

10.30-10.50 Nulägesbeskrivning och introduktion till informationsutbyte i vård och omsorg 
Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting,
Helena Palm, handläggare digitalisering och läkemedel, Sveriges kommuner och landsting

10.50-11.30 Verksamhetsröster som beskriver behovet av informationutbyte i vård och omsorg
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
Peter Graf, vd, vård- och omsorgsbolagetTioHundra
Britt-Marie Ahrnell, konsult och närstående

11.30-12.00 Paneldiskussion om infrastrukturläget: Nu och framåt - om arbetet med upphandlingarna av nya informationssystem.
Christer Blomstrand, IT-direktör, landstinget Sörmland
Mikael Borén, IT-chef, landstinget i Värmland
Ragnar Lindblad, avdelningschef Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Nordisk utblick
Hans-Erik Henriksen, vd Healthcare Denmark
Vesa Jormanainen, National Institute for Health and Welfare, Finland

13.45-14.30 Lyckade införanden av patientöversikter och effekterna när man inte lyckas
Marie-Louise Forsberg-Fransson, biträdande kommundirektör och socialchef, Ljusnarsberg
Peter Daneryd, förbundsdirektör, Skandionkliniken
Torbjörn Bergvall. verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården i region Örebro län
Jonas Dahl, allmänläkare och medicinskt sakkunnig Inera

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Samtal om den politiska ambitionen för en tryggad informationsförsörjning
Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ledamot i Ineras styrelse

15.30-16.00 Vilka insatser krävs från Inera och SKL för att vi ska få till ett införande på bred front?
Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan Assarsson, vd, Inera