Välkommen till en konferens om digitala vårdmöten

Inera bjuder in till en dag för utbyte av erfarenheter kring digitala vårdmöten. Dagen kommer också att ge utrymme för diskussioner kring behovet av samordning och hur framtidens digitaliserade vård och omsorg kan se ut.

Digitaliseringen anses vara den viktigaste förändringskraften i samhället för lång tid framåt, och påverkar vårt kommunikationssätt, vårt arbetssätt och vårt beteende. Satsningar på digitala tjänster bedöms vara en av de viktigaste insatserna för att klara vårdens och omsorgens utmaningar och ge patienter och brukare större egenmakt. Flera landsting och regioner använder digitala tjänster för kommunikation mellan vårdgivare och patienter, och det finns också ett antal marknadsaktörer som erbjuder alternativ.

Välkommen att ta del av erfarenheter kring digitala vårdmöten och diskutera behovet av samordning och hur framtidens digitaliserade vård och omsorg kan se ut.

Tid: Måndag den 11 september klockan 10:00–16:00

Plats: Saturnus konferens, lokal Bellman, Hornsgatan 15 i Stockholm

Pris: 750 kronor

Välkommen med din anmälan. Det är först till kvarn som gäller. Antalet platser är begränsat till 70 st.

Program

Kaffe och smörgås serveras från klockan 8:00.

10:00–10:15 Introduktion
Sofie Zetterström, Inera

10:15–10:45 Effektivare digitalt
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting

10:45–12:00 Erfarenheter från Region Jönköping:

 • Digitala vårdmöten – organisationsperspektiv, riktlinjer, informationssäkerhet och framtidsplaner
  Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg
 • Bra Liv Nära – Sveriges första offentliga primärvård som erbjuder digitala vårdmöten på sina 31 vårdcentraler
  Mats Osbeck, primärvårdsläkare och Johan Carlson, utvecklingschef
 • Samordnad digital vårdplanering – kommun, vårdcentral och medicin- klinik. Erfarenheter från vårdplanering via video.
  Susanne Lundblad, utvecklingsledare och Fredrik Sargren, e-hälsostrateg
 • Digitala vårdmöten och läkemedelsförskrivning – riktlinjer och uppföljning
  Mårten Lindström, överläkare och ordförande i läkemedelskommittén

12:00–13:00 Lunch

13:00–13:30 Erfarenheter från Västerbottens läns landsting:

En tillgängligare vård med digitala vårdmöten i hemmen – erfarenheter från Västerbottens läns
landsting
Thomas Molén, strateg för vård på distans

13:30–14:00 Nya riktlinjer för ersättning
SKL har utarbetat nya rekommendationer för hur digitala vårdmöten ska ersättas.
Agneta Rönn och Lars Kolmodin, SKL

14:00–14:30 Nytt ramverk för anslutning av videotjänster till 1177 Vårdguiden
Maria Berglund, Inera

14:30–15:00 Kaffe

15:00–15:30 Visionen om framtidens 1177 Vårdguiden
Maria Ekendahl, Inera

15:30–15:50 Rundabordssamtal

15:50–16:00 Avslutning
Sofie Zetterström, Inera