Gå till innehåll

Se konferensen om Digitala vårdmöten i efterhand

Den 11 september bjöd Inera in till en dag för utbyte av erfarenheter kring digitala vårdmöten. Under dagen hölls också diskussioner kring hur framtidens digitaliserade vård och omsorg kan komma att se ut. Här kan du nu se en inspelning konferensen om du vill.

Digitaliseringen anses vara den viktigaste förändringskraften i samhället för lång tid framåt, och påverkar vårt kommunikationssätt, vårt arbetssätt och vårt beteende. Satsningar på digitala tjänster bedöms vara en av de viktigaste insatserna för att klara vårdens och omsorgens utmaningar och ge patienter och brukare större egenmakt. Flera landsting och regioner använder digitala tjänster för kommunikation mellan vårdgivare och patienter, och det finns också ett antal marknadsaktörer som erbjuder alternativ.

Se inspelningen av konferensen

Via länken nedan kan du se en inspelning av konferensen Digitala vårdmöten. Där finns även alla presentationerna tillgängliga för nedladdning. Tekniska förutsättningar för att se inspelningen finns under länken "teknisk information" via länken nedan.

Klicka här för att se inspelningen av konferensen Digitala vårdmöten.

Här finns även direktlänkar till presentationerna:

1. Effektivare digitalt
2. Digitala vårdmöten i Jönköping
3a Bra Liv Nära
3b Bra Liv Nära
4. Samordnad digital vårdplanering
5. Vård på distans i Västerbotten
6. SKL - om ersättningsmetiden
7. Ramverk för videointegration i 1177 Vårdguiden
8. Framtidens 1177 Vårdguiden

Program

10:00–10:15 Introduktion
Sofie Zetterström, Inera

10:15–10:45 Effektivare digitalt
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting

10:45–12:00 Erfarenheter från Region Jönköping:                                                       

  • Digitala vårdmöten – organisationsperspektiv, riktlinjer, läkemedelsförskrivning, informationssäkerhet och framtidsplaner.
    Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg
  • Bra Liv Nära – Sveriges första offentliga primärvård som erbjuder digitala vårdmöten på sina 31 vårdcentraler.
    Mats Osbeck, primärvårdsläkare, Johan Carlson, utvecklingschef
  • Samordnad digital vårdplanering – kommun, vårdcentral och medicin-  klinik. Erfarenheter från vårdplanering via video.
    Fredrik Sargren, e-hälsostrateg

12:00–12:30 Erfarenheter från Västerbottens läns landsting:

En tillgängligare vård med digitala vårdmöten i hemmen – erfarenheter från Västerbottens läns landsting
Thomas Molén, strateg för vård på distans

12:30–13:30 Lunch

13:30–14:00 Nya riktlinjer för ersättning
SKL har utarbetat nya rekommendationer för hur digitala vårdmöten ska ersättas.
Agneta Rönn och Lars Kolmodin, SKL

14:00–14:30 Nytt ramverk för anslutning av videotjänster till 1177 Vårdguiden
Maria Berglund, Inera

14:30–15:00 Kaffe

15:00–15:30 Visionen om framtidens 1177 Vårdguiden
Maria Ekendahl, Inera

15:30–15:50 Rundabordssamtal

15:50–16:00 Avslutning
Sofie Zetterström, Inera

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support