Gå till innehåll

Webbseminarium om nationell läkemedelslista

Vad innebär den nya lagen om nationell läkemedelslista, och vad kommer landsting, regioner och kommuner behöva göra för att leva upp till den? Välkommen att delta i Ineras och SKL:s webbseminarium den 19 september.

I juni 2020 kommer en ny lag om nationell läkemedelslista, som innebär att receptförskrivna och uthämtade läkemedel ska samlas i ett register hos E-hälsomyndigheten. Frågorna kring den nya lagen är många. Därför ordnar Inera tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett webbseminarium den 19 september klockan 10 - 12. Seminariet riktar sig i första hand till dig som blivit utsedd till kontaktperson för arbetet med den nationella läkemedelslistan i din organisation, men även andra intresserade i landsting, regioner och kommuner är välkomna att delta.

Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatt. Dessutom kommer seminariet att filmas och finnas tillgängligt i efterhand. 

SKL och Inera arbetar från och med hösten 2018 gemensamt för att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för landsting, regioner och kommuner i det arbete som väntar. Målet för 2018 är att ringa in vilka behov av stöd som finns och att identifiera vilket ansvar som ligger på vilken aktör.

Arbetet startar med webbseminariet, som ger information om bakgrund och aktuellt läge.

Preliminärt program

Det preliminära programmet innehåller följande:

  • Nationell läkemedelslista – bakgrund och nuläge
  • Vad görs nationellt?
  • Vad behöver göras i kommuner, landsting och regioner?
  • Planerat stöd från SKL och Inera
  • Det här händer nu

Medverkande är Helena Palm från avdelningen för Vård och omsorg, SKL, och Tomas Lithner, avdelningschef för Verksamhetsförvaltning, Inera.

Under seminariet finns möjlighet att ställa frågor via en chatt. Har du en fråga redan nu, skicka den till Olof Raab, moderator för seminariet: olof.raab@skl.se. 

Nationell läkemedelslista i korthet

Förutom receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer den nationella läkemedelslistan att innehålla förskrivna hjälpmedel och livsmedel. Patienten kommer att kunna se sina läkemedel i registret, och även ge hälso- och sjukvårdspersonal rätt att titta.

Läkemedel som ges direkt i vården (så kallade rekvisitionsläkemedel) kommer inte att finnas med i den nationella läkemedelslistan. Ansvaret för att dela den informationen ligger även framöver på hälso- och sjukvården. Det innebär att ett ännu bredare förändringsarbete kommer att behövas i hälso- och sjukvården. Inera och SKL vill kartlägga behov, förutsättningar, förhoppningar och möjligheter för att i ett senare skede påbörja ett sådant arbete.

Mer information om den nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret.

 Arbetet med att stötta den nationella läkemedelslistan pågår hos Inera i form av projektet Stöd till säker läkemedelsprocess. 

Stöd till säker läkemedelsprocess - läs mer om projektet

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla till Helena Palm: helena.palm@skl.se. Du får ett mejl med en länk till själva sändningen några dagar i förväg.

Väl mött den 19 september! 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan