Gå till innehåll

Vitalis program i montern

Inera deltog med föreläsningar i huvudprogrammet och hade monter tillsammans med eHälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

I montern var det även flera workshops, seminarier och kortare föreläsningar under dagarna och du kan se film från varje programpunkt nedan länkat i varje rubrik.

Välkommen att se i efterhand!

Tisdag 21 maj

12:20 - 12:30 Heta stolen med Marie Morell
Marie Morell (m) är regionpolitiker från Östergötland och ny ordförande för SKLs sjukvårdsdelegation. Vilka är hennes viktigaste frågor och ambitioner?

12:40 - 13:10 Nationella läkemedelslistan: När tidplanen står i lagen – vad händer om alla inte hinner med?
Lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft 1 juni 2020, och två år senare ska alla vårdsystem för förskrivningar och alla apotekssystem vara anslutna till listan – det står i lagen. Men vad händer om alla inte hinner?

13:10 - 13:20 Heta stolen med Magnus Åsén
Magnus Åsén är programledare för nationella läkemedelslistan, E-hälsomyndigheten. Vad tänker han om utmaningar, risker och möjligheter med arbetet med läkemedelslistan?

13:50 - 14:10 Kunskap är det nya svarta – ett digitalt perspektiv på statens och regionernas kunskapsstyrning
Intro till statens och regionernas kunskapsstyrning följt av ett samtal om utmaningarna med samordning av styrning när visioner och behov är stora och aktörerna många.

14:15 - 14:45 Visa vad ni går för nu då!
Panelsamtal om hur frågor om modeller, kodverk och strukturer har kommit alltmer i fokus och om utmaningen att hantera dem både på kortare och längre sikt.

I samband med regionernas arbete med framtida vårdinformationsmiljöer har det plötsligt blivit starkt fokus på informatik – modeller, kodverk, strukturer. De som talat om detta för ganska döva öron i många år kommer plötsligt i rampljuset, men i stället för att få utrymme för det långsiktiga arbete som krävs möts de av: "det är nu det händer, det är bråttom, visa vad ni går för nu då!". Vad händer om det inte är möjligt att lösa informatiken "som den borde vara" nu, och hur gör vi det "så bra det bara går"? Hur undviker vi att tappa stinget – kan vi lära oss läxan och jobba vidare långsiktigt även bortom vision e-hälsa 2025?

14:55 - 15:10 Visionspodd: Enrique Martins, Portugal
Vi spelar in live för Vision e-hälsa 2025: en podd med Henrique Martins, President, Board of the Shared Services of the Ministry of Health, Portugal

15:25 - 15:55 Energikälla för eldsjälar
Hur orkar eldsjälar i längden och hur fyller de på med energi?

16:10 - 17:00 Framtidens vårdinformationsmiljöer är här men vad händer nu?
Enorma förväntningar knyts till införandet av nya vårdinformationssystem i regionerna. Men vad kan vi förvänta oss och vilka är utmaningarna?

Onsdag 22 maj

09:50 - 10:30 Patientkontrakt och tjänstedesign – metodstöd i den personcentrerade  vården
Patientkontrakt- överenskommelser med gemensamt ansvar och hur tekniklösningar kan underlätta för patienten att se hur allt hänger samman i gemensam planering.

10:40 - 10:50 Heta stolen med Göran Lindsjö
Göran Lindsjö är en erfaren AI-expert och reser land och rike runt och håller uppskattade förläsningar om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens. Hur kommer framtidens sjukvård att se ut när varje individ kan scanna sin egen hälsa och när sjuksköterskan är en robot?

11:00 - 11:40 Vilket nationellt stöd behövs för att klara av utmaningar vid införande och användning av digital teknik inom socialtjänsten?
eHälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram ett vägledande nationellt stöd när det gäller digitalisering i Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Ta del av ett samtal mellan eHälsomyndigheten och några socialchefer.

12:00 - 12:30 Energikälla för eldsjälar
I både stora och små organisationer drivs ofta digitaliseringen av eldsjälar. Men var hittar de liksasinnade och hur orkar de i längden? Varifrån får de ny inspiration och ny kunskap? Deltagarna i rundabordsamtalet berättar hur de får kraft att arbeta vidare.

12:45 - 13:30 Nätläkare och AI-vård - hot eller möjlighet?
Nätläkarna har etablerat sig på marknaden sedan ett par år och skakade om hela sjukvårdssystemet. Hur ska vi ta tillvara innovationskraften men fortsätta att styra patientströmmarna?

13:40 - 13:50 Heta stolen med Daniel Forslund
Daniel Forslund är biträdande Regionråd i  Region Stockholm och ny ordförande för SKLs Beredning för digitalisering.

14:00 - 14:20 eHälsomyndighetens visningsvyer till Nationella läkemedelslistan
Hur kan behöriga personer få åtkomst till information i Nationella läkemedelslistan den 1 juni 2020?

14:40 - 15:10 Klotterplank

15:30 - 15:45 Visionspodd: Hälsodata = lika värdefull som oljan?
Vi spelar in live för Vision e-hälsa 2025: en podd med Marianne Braaten, Programansvarig, Direktoratet för e-helse.

15:55 - 16:10 Visionspodd: Belgien kvalitetssäkrar e-hälsoappar
Vi spelar in live för Vision e-hälsa 2025: en podd med Etienne Maerien, eHealth advisor och Vincent Dupont, Project Coordinator eHealth, PHV, Belgian Minister of Health.

16:30 - 17:00 Sjukskriv rätt! Ett samtal om stöd till vården vid sjukskrivning och rehabilitering

Torsdag 23 maj

09:50 - 10:20 Läckor och cyberattacker - hur säkrar vi informationssäkerheten?
Allt eftersom samhället digitaliserias blir informationssäkerheten mer och mer viktig. Vilka är säkerhetsluckorna och vad kan man göra för att skydda sig?

10:30 - 11:00 Socialtjänsten och digitalisering
Vad är status för kommunernas digitalisering? Hur jobbar vi vidare?

11:20 - 11:50 Ramverk för att få offentlig sektor att fungera bättre för medborgare och företag
För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Syftet med eSams ramverk för digital samverkan är att skapa nödvändiga förutsättningar för att ta fram effektiva tjänster för medborgare och företag i samverkan.

12:10 - 12:40 Klotterplank                        

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan